Głos uczniów i nauczycieli 
Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym
w sprawie reformy edukacji
 
MATERIAŁ FILMOWY Z 9 MARCA 2017 ROKU
 
http://www.mazowieckatv.pl/twoja-okolica/grojec/belsk-duzy/535-glos-uczniow-i-nauczycieli-publicznego-gimnazjum-w-belsku-w-sprawie-reformy-edukacji
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa