Święto Niepodległości
11 listopada 2000
 
UROCZYSTOŚĆ ŚRODOWISKOWA
przygotowana przez młodzież gimnazjum pod kierunkiem
pani Joanny Bodych (słowo)
oraz pani Grażyny Drygiel-Mech (oprawa muzyczna)
 
Uroczystości miały miejsce w sali OSP w Belsku Dużym.
Na zdjęciu powyżej fragment dekoracji autorstwa
pani Ewy Augustowskiej i pani Edyty Sańpruch.
 
Marcin Gądek i Paulina Jakubowska w jednej z pieśni legionowych.
Chór gimnazjalny.
Dzielni wojacy. W hełmie Maciej Żukowski, obok niego Krzysztof Pawlak.
Dzielni wojacy. Od lewej: Michał Zieliński, Bogdan Wiertelak,
Paweł Jasiński, Krzysztof Pawlak, Przemysław Kołacz.
Pani Dyrektor Janina Pawełek i Wójt Gminy Pan Andrzej Małachowski
oglądali przedstawienie wraz z licznie przybyłymi
działaczami OSP i PSL.
Pani Grażyna Drygiel-Mech, Pani Joanna Bodych i Pani Dyrektor Janina Pawełek.
Pani Joanna Bodych i Pani Grażyna Drygiel-Mech 
z młodymi artystami występującymi w programie.
Pani Joanna Bodych przyjmuje gratulacje od ludowców.

 

*


Jeden z pamiątkowych wpisów w Kronice Gimnazjum.