AKCJA EKOSZKOŁY

 

 

W dniach 6 – 13 lutego 2012 r. nasza Szkoła wzięła udział w Akcji  Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych. W zamian za nie szkoła otrzymała cenne lektury szkolne, które zasiliły zbiory biblioteczne. Poprzez prowadzoną w szkołach Akcję Ekoszkoły uczniowie mogą zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

Korzyści wynikające z przystąpienia do Akcji mają więc 3 wymiary:

- ekonomiczny - w postaci nagród dla szkół,

- ekologiczny - pozwalający poprzez recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego,

- edukacyjny -  mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii .

 

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12