Akt Erekcyjny

 

jest świadectwem budowy budynku Publicznego Gimnazjum

w Belsku Dużym, co wszyscy zebrani: dostojni goście ,uczniowie

Gimnazjum , nauczyciele , rodzice na dzisiejszej uroczystości

w dniu 18. maja 2001 roku potwierdzamy.

18 maja 2001 roku

to dzień, w którym Papież - Polak Jan Paweł II ,kończy 81 lat;

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Aleksander Kwaśniewski;

Ministrem Edukacji Narodowej Pan Profesor Edmund Wittbrodt;

urząd Wojewody Mazowieckiego piastuje Pan Antoni Pietkiewicz,

a urząd Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego Pan Zbigniew Kuźmiuk;

Mazowieckim Kuratorem Oświaty jest Pani Helena Szczekowska;

w Powiecie Grójeckim Starostą jest Pan Władysław Piątkowski;

Wójtem Gminy Belsk Duży jest Pan Andrzej Małachowski;

Radzie Gminy przewodniczy Pan Roman Woźniak

a Sekretarzem Urzędu Gminy jest Pan Wojciech Figurski.

Przewodniczącym Komisji Oświaty jest Pan Jerzy Majewski;

Dyrektorem Gimnazjum jest Pani Janina Pawełek

zaś Przewodniczącą Rady Rodziców jest Pani Małgorzata Kupska.

 

2001 rok to drugi rok funkcjonowania Gimnazjum liczącego obecnie

163 uczniów i 17 nauczycieli.

 

Inwestorem budowy Gimnazjum o kubaturze 10.100 m3,

które mieści 12 sal dydaktycznych, salę komputerową ,

zespół żywienia , świetlicę , bibliotekę , pomieszczenia administracyjne

i socjalne jest Urząd Gminy w Belsku Dużym

a wykonawcą RAD-MUR SA Radom,

którego Prezesem jest Jerzy Hubert Dziedzic, Dyrektorem Andrzej Sikora

a Kierownikiem budowy Jacek Idzikowski.

 

Kamień węgielny wraz z Aktem Erekcyjnym został zamurowany

przez dostojnych gości , natomiast poświęcony przez

Księdza Wikariusza Parafii Św. Trójcy w Belsku Dużym ,

księdza Jerzego Zychlę.

 

Powrót do strony pt. Historia