KLASA IIIA
 
Czasy teraźniejsze - przypomnienie, powtórzenie
http://www.english-room.com/grammar/continuous_simple_1.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t067-present-simple-progressive.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t058-present-simple-progressive.htm
 http://www.eflnet.com/grammar/presprog2.php
 
 
 Video - lekcja. Uwaga, dozwolone od lat 16
https://www.youtube.com/watch?v=-ZagNVncpRM 
 
inne 
http://kingkongenglish.blogspot.com/2018/02/czasowniki-statyczne-i-dynamiczne.html
https://www.gettinenglish.com/czasowniki-statyczne-i-dynamiczne-cwiczenia/
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t120-state-action-verbs.htm
teoria PrS i PrC
http://www.anglozof.com/angielski/presentspresentc.htm
więcej ćwiczeń dla chętnych
http://www.grammar.cl/Games/Present_vs_Progressive.htm
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t080-present-simple-progressive.htm
http://eslbluesapps.com/m/mc/nonprogcm.html
http://www.focus.olsztyn.pl/en-simple-present-exercises.html#.W5k6eflRcdU   (PS)
 
TA NIESZCZĘSNA TABELA - KLASÓWKI ONLINE
(w linku poniżej materiał do ćwiczeń, bez trzech pierwszych zadań)
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/verbs.htm
klasówka z całej tabeli, na punkty
http://esl.fis.edu/grammar/verbs/5.htm
tylko II forma (past)
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-2.html
wymowa, wybrane czasowniki
https://www.youtube.com/watch?v=hTKPrMuCpTc&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=XSrHqSFEdCI
https://www.youtube.com/watch?v=hTKPrMuCpTc
wymowa, cała tabela
https://www.youtube.com/watch?v=a7InhLXLPfc
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-36855.php
 
 
PRZYMIOTNIKI

https://www.youtube.com/watch?v=ZtbGbH64mJs

https://www.youtube.com/watch?v=4J9vt7dbdvs

lista 
http://www.carmenlu.com/first/grammar/comparison1_1.htm
http://www.eduhi.at/dl/Comparison_U10.htm
http://baladre.info/english/sedaviwebfront/compsup7.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/exercises
NA DESER:   http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=824
 
DOM, POWTÓRZENIE SŁOWNICTWA
https://www.youtube.com/watch?v=9oE7UAiJz0M
http://englishcorner.altervista.org/vocabulary-house/
dom, internetowa kartkówka http://nextbook.co/editor/
https://www.slideshare.net/Ada1826/preposition-of-place-and-movement-quizprepplacemove (przyimki miejsca)
https://www.youtube.com/watch?v=-gyBjgBrj94
z
  15.10.2018
https://agendaweb.org/grammar/so-such-exercises.html
https://agendaweb.org/grammar/too-enough-exercises.html
oraz 21/10/18
This is the first time I’ve been here.
This is  the third time she has fallen in love.
This is  the second time you have asked me what to do.
This is the fifth job he has had this year.
That was the first time I’d been to Peru.
That was the third time she had fallen in love.
That was the second time you had asked me what to do.
That was the fifth job he had had at the time.
 Przykład:  That was  the third time we ......................... (see) a horror.
*
This is the prettiest face he has ever drawn.
These are the biggest shoes she's ever worn.
Is it the furthest place you have ever travelled to?
This is the longest letter I've ever written.
Przykład:  This is .......................... (nice)  person  I ................................. (meet).
 
22.10.2018
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/present-perfect-with-for-and-since
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-since-for.php
http://www.focus.olsztyn.pl/en-present-perfect-since-for-exercises.html#.W85CtPlRcdU
http://www.esl-lounge.com/student/grammar/2g7-just-yet-already.php
https://www.english-grammar.at/online_exercises/tenses/t102-just-already-yet.htm
 
31.10.2018
MAKE - DO
https://agendaweb.org/verbs/make-do-exercises.html
DLA BARDZIEJ AMBITNYCH
https://www.perfect-english-grammar.com/make-or-do-exercise-1.html
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Arkusze_pokaz/EO-1-angielski.mp3 nagranie
 
5.11.2018
MODALE
https://www.english-grammar.at/online_exercises/modal-verbs/m009.htm
http://www.focus.olsztyn.pl/en-modal-verbs-practice.html#.W-CV_zFRcdU


20.12.2018
*
zaległe słówka w tygodniu po feriach świątecznych
potem co tydzień kolejne zestawy
* dział żywienie do przypomnienia

pytania bezpośrednie i pośrednie
https://www.perfect-english-grammar.com/indirect-questions.html
https://www.espressoenglish.net/direct-and-indirect-questions-in-english/

https://www.e-grammar.org/indirect-question/test1-exercise1/


07.01.2019
https://www.youtube.com/watch?v=njhw_4JrSZc 
NOTATKA W ZESZYCIE + IDIOMY ZE ZDANIAMI PRZYKŁADOWYMI
(I grupa całość, II grupa - wybrane 10)
https://www.youtube.com/watch?v=xWVbSX8QVNI
I grupa i chętni z II - słuchać, powtarzać, spróbować zrozumieć, cieszyć się życiem
19.01.2019
USŁUGI
Poland mourns death of stabbed politician Pawel Adamowicz
https://www.youtube.com/watch?v=QuMX9h_F74w
 https://www.youtube.com/watch?v=upCemG3OGxY
https://www.youtube.com/watch?v=duFz57FaHEc
 
21.01.2019

If I were you, I would visit your doctor.

1

warning  (warn)

a

Get warm clothes, otherwise you’ll be ill.

2

invitation  (invite)

b

I’m really sorry for breaking it.

3

offer  (offer)

c

Come to my party, please.

4

advice   (advise)

d

I didn’t break it!

5

apology   (apologize)

e

Waiter! The meat is too salty!

6

denial  (deny)

f

I will never leave you.

7

complaint  (complain)

g

Get me some tea, please!

8

promise (promise)

h

I can cook something for you.

9

threat  (threaten)

i

The train from London is delayed.

10

request (request)

j

No smoking!

11

announcement (announce)

k

I’ll kill you!

12

order  (order)

l

Yes, you can go to the disco.

13

permission (let / permit)

m

Sit down!

14

refusal    (refuse)

n

I won’t help you, I’m  busy. Sorry.

15

ban  (ban / forbid)

o

I didn’t do my homework because I felt ill.

16

wishes   (wish)

p

Many happy returns!

17

excuse (make an excuse)

q

Yes, you’re right, he is really great.

18

inquiry (inquire / ask)

r

How many people do they employ?

19

agreement  (agree)

s

Turn left and go ahead.

20

giving directions (give directions)

t

 
23.01.2019
will / going to / Pr. Con. (praca domowa)
 
 
Strona bierna 
https://www.youtube.com/watch?v=6bN9tpJwoUw (lekcja po polsku)
https://www.youtube.com/watch?v=jXV0CA_UdKM (lekcja po polsku, za zgodą rodziców)
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
ćwiczenia (tylko łatwe)
https://agendaweb.org/exercises/verbs/passive-write-1
https://agendaweb.org/exercises/verbs/passive-1
http://suz.digitaleschulebayern.de/english/grammar/passive1.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_present.htm
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-28628.php
https://kico4u.de/english/uebungen/passiv/simplepresein.htm
http://www.quiz-tree.com/ESL-Grammar_Active-vs.-Passive-Voice_1imageXML.html?subjPage=ESL_Grammar_main&tableID=1
http://static.digischool.nl/en/grammar/hotpot/passive/tegenverltijd.htm
https://www.eltbase.com/quiz/018_01.htm
 
8 marca 2019
Pisemnie w zeszycie, na czarno oryginał, kolorem poprawki po sprawdzeniu. Wylicz sobie procent. Pamiętaj, 100% poprawności!
http://e-nglish.net/egzamin_tlumaczenie_fragmentow_past_papers.htm
http://e-nglish.net/egzamin_uzupelnianie_zdan_past_papers.htm
Przypomnij słówka z działu CZŁOWIEK, wypisz w zeszycie to, co się niechcący zapomniało.
http://e-nglish.net/czlowiekdopasowywanka2.htm  /  http://e-nglish.net/czlowiekdopasowywanka3.htm
http://e-nglish.net/czlowiekdopasowywanka4.htm  / http://e-nglish.net/czlowiekdopasowywanka5.htm
http://e-nglish.net/personalityA51.htm  / http://e-nglish.net/testslowek_czlowiek.htm
11.03.2019
PRACA DOMOWA
http://e-nglish.net/question_tags.htm
http://e-nglish.net/passive1.htm
http://e-nglish.net/passive2.htm
http://e-nglish.net/passive3.htm (I grupa)
14.03.2019
https://www.myenglishpages.com/site_php_files/grammar-exercise-either-or-neither-nor.php
https://www.englishgrammar.org/grammar-exercise-43/
https://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/so-and-neither
https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-1.html
https://www.macmillan.pl/images/stories/new_small_talks/Pliki/On_a_path_to_spoken_fluency_Small_talk_lesson.pdf
 
 
 
 
 
 
powtórzenie, różne formy czasowników, magiczne koło
http://www.macmillandictionaries.com/wp-content/uploads/wheel_v1/verbWheelMain.swf
 
ZDAJ EGZAMIN Z:
E-NGLISH.NET
GRAMATYKA
http://e-nglish.net/testyquizy.html
SŁOWNICTWO
http://e-nglish.net/testyslown.html
ZADANIA EGZAMINACYJNE
http://e-nglish.net/testy_egzamin_gim.html
ENGLY.PL
https://engly.pl/
ORAZ
http://testyourenglish.pl/
https://imagestack.wordpress.com/tag/test-leksykalno-gramatyczny/
https://www.grammarbank.com/printable-worksheets.html
*
http://oxfordplus.pl/test-oxford-plus/o-konkursie/
MATERIAŁ DO ĆWICZEŃ
 
http://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/jezyk-angielski/archiwum/szkola-podstawowa-klasa-8
http://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/jezyk-angielski/archiwum/gimnazjum-klasa-2
http://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa/jezyk-angielski/archiwum/gimnazjum-klasa-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Oxford English Daily Conversation

https://www.youtube.com/watch?v=DPmtnb8NBog

 
https://www.youtube.com/watch?v=-SsDV5qd5cw
 
https://www.youtube.com/watch?v=HdPuMWvyouQ
 

Let's talk (12 episodes)

https://www.youtube.com/watch?v=Q1TgSLy22wI&list=PLG8vJQBHlyoG2gmDeNjp-L7H8mBL38CmE
LUB CAŁOŚĆ
https://www.youtube.com/watch?v=9G5AWoDbSKU
 
English Conversations Level 1
https://eduteach.es/videos/english-course/english-conversation-1.html
English Conversations Level 2
https://eduteach.es/videos/english-course/subtitles-full-01.html
Grammar lessons
https://eduteach.es/videos/english/01-word-order.html
*****
SHORT FORMS
https://www.youtube.com/watch?v=2Ud4G1pNUww
HOMOGRAPHS
https://www.youtube.com/watch?v=kyuVy3HPKAA
HOMOPHONES
https://www.youtube.com/watch?v=BzCkqUwbxIE
ANTONYMS
https://www.youtube.com/watch?v=V0irVqoIJaU
SYNONYMS
https://www.youtube.com/watch?v=72PSkb-89q8
BRITISH v AMERICAN ENGLISH
https://www.youtube.com/watch?v=C1UGDfdimAE
FORMAL v INFORMAL
https://www.youtube.com/watch?v=nQkJp7FNSJc
....i cała masa innych użytecznych zestawów ...
https://www.youtube.com/user/Eidioms/videos
 

 

 

 

Strona tytułowa