SŁÓWKA
 

 

BODY

·          to make headway posuwać się do przodu

·          heads or tails? orzeł czy reszka?; heads I win jeśli orzeł, to ja wygrywam

·          two heads are better than one co dwie głowy, to nie jedna

·          to be or stand head and shoulders over sb przerastać kogoś o głowę

·          straight from the shoulder prosto z mostu, bez ogródek

·          at the shoulder of the road na poboczu

·          to shoulder the cost of sth ponieść koszt czegoś

·          to have an old head on young shoulders być dojrzałym jak na swój wiek

·          sb didn’t lift / raise a finger to help palcem nie kiwnął, żeby pomóc

·          to thumb a lift / a ride złapać okazję

·          to be under sb’s thumb chodzić u kogoś na pasku,  siedzieć u kogoś pod pantoflem

·          to give / lend sb a (helping) hand pomóc komuś, podać komuś pomocną dłoń

·          to get one’s hand in nabrać wprawy;

·          to keep one’s hand in nie wyjść z wprawy

·          to win hands down wygrać z łatwością

·          to keep / have sth to hand mieć coś pod ręką

·          to be on hand być w zasięgu ręki, być pod ręką

·          to keep out of the public eye trzymać się w cieniu;

·          to have one’s eye on sb/sth mieć kogoś/coś na oku

·          to eye sb up and down zmierzyć kogoś wzrokiem z góry na dół

·          to see eye to eye with sb (about sth) podzielać punkt widzenia kogoś (w sprawie czegoś)

·          to have an eye for sth mieć doskonałe wyczucie czegoś

·          to catch sb’s eye zwrócić uwagę kogoś, przyciągnąć / przykuć spojrzenie kogoś

·          to cry one’s eyes out wypłakiwać sobie oczy

·          to have a good ear for languages mieć słuch językowy;

·          to be all ears (cały) zamienić się w słuch

·          to be up to one’s ears in debt siedzieć w długach po uszy;

·          to be up to one’s ears in work zakopać się po uszy w pracy

·          a hair-raising story

·          to split hairs dzielić włos na czworo

·          face the facts! spójrz prawdzie w oczy!

·          to face sth

·          you face a fine/suspension grozi ci grzywna/zawieszenie

·          to have the cheek to do sth mieć czelność coś zrobić

·          to follow one’s nose kierować się własnym wyczuciem, zdać się na własne wyczucie

·          I’ve got you under my skin szaleję za tobą;

·          to have a thick skin być gruboskórnym;

·          to have a thin skin być przewrażliwionym;

·          to jump out of one’s skin omal nie wyskoczyć ze skóry;

·          to be or get soaked to the skin przemoknąć do suchej nitki;

·          to escape or avoid sth by the skin of one’s teeth o włos or cudem uniknąć czegoś

·          to have dry/greasy/sensitive skin mieć suchą/tłustą/wrażliwą cerę

·          to fall/be head over heels in love with sb zakochać się/być zakochanym po uszy;

·          to be on its last legs [machine, car] mieć swoje lata; [company, regime] robić bokami;

·          he’s on his last legs on jest na ostatnich nogach, on goni resztkami sił;

·          to pull sb’s leg nabierać kogoś

·          mother/native tongue język ojczysty; mowa

·          to bite one’s tongue ugryźć się w język fig;

·          to have sth on the tip of one’s tongue mieć coś na końcu języka;

·          I can’t get my tongue round it nie potrafię tego wymówić;

·          a slip of the tongue przejęzyczenie, lapsus;

·          watch your tongue! uważaj, co mówisz

 

HEALTH

flu /flu/

cough /kf/

cold

cancer /'kæns(r)/

anaemia /'ni/

food poisoning

tuberculosis /tju'bkj'lsıs/

anorexia /'æn'reksı/

chicken pox

fever /'fiv(r)/

jaundice /'dndıs/

rash

allergy /'ældı/

measles /'mizlz/

German measles

mumps /mmps/

insomnia /ın'smnı/

diarrhoea /'daı'rı/

catarrh /k't(r)/  (runny nose)

pneumonia /nju'm/

epilepsy /'epılepsı/

depression /dı'pre∫n/

phobia /'f/

heart attack

tetanus /'tetns/

obesity /'bistı/

constipation /'knstı'peı∫n/

dandruff /'dændrf/

amnesia /æm'ni/

ulcer /'ls(r)/

(sun) stroke /strk/

hiccup /'hıkp/

corn /kn/

a benign/malignant tumour    /bı'naın/   /m'lıgnnt/  /'tjum(r)/

 

LOVE  (sł. potoczne)

a chick, a bimbo - ładna dziewczyna, "laska"
 
a bloke, a guy, a geezer - facet, gość

He / She is good looking! - On / ona dobrze się prezentuje!

She's pretty / sexy! - Ona jest piękna / seksowna!

He is handsome / sexy! - On jest przystojny / seksowny!

She's a real babe! - Prawdziwa z niej laseczka!

She looks gorgeous!  - Ona wygląda świetnie / fantastycznie!

Be in love  - Być zakochanym.

I'm mad/crazy/bonkers about him! - Jestem szalona na jego punkcie!

He's the love of my life. - On jest miłością mojego życia.

I think the world of him. - Świata poza nim nie widzę.

I'm head over heels in love. - Jestem zakochany/a bez pamięci.

He is The One - I know it! - On jest tym jedynym - Wiem to!

We're going to take the plunge. / I'm going to make an honest man of him. - Mam zamiar ożenić się / wyjść za mąż.
 
My other half / my better half - Moja druga połowa / moja lepsza połowa

have an affair - mieć romans.

Things just aren't working out between us. - Nie układa się między nami.

We're bickering all the time. - Cały czas sprzeczamy się o byle głupstwo.

He's never got any time for me. - On nigdy nie ma czasu dla mnie.

I need some space. - Potrzebuję trochę czasu na przemyślenie tego.
 
Let's have a trial separation. - Przestańmy spotykać się przez jakiś czas.

I'm completely infatuated with him.  - Jest tak zadurzona, że świata poza nim nie widzę.

to fall out with sb pokłócić się z kimś

I’ll make it up to you somehow jakoś ci to wynagrodzę

You’re making it up! zmyślasz!

To commit adultery popełnić cudzołóstwo

 

 

 

 

Strona tytułowa