Phrasal Verbs

look for

look after

look back

look into (the robbery)

look out

look through (a magazine)

look at

look up to (John Paul II)

look down on (dishonest people)

look forward to (the holiday / visiting France / seeing you )

get out of (washing up )

get rid of (old clothes)

put up with ( = tolerate)

get on ( the bus / train / underground)

get off ( the bus / train / underground)

go/get in ( a car / a taxi )

go/get out of ( a car / a taxi)

 

fall for (this girl ) = fall in love with

come down with (  flu)

wake up

get up

shut up

call off ( the trip/meeting) ( = cancel)

put off (the trip / a test) ( = postpone)

settle down

turn up

turn on (the radio)

turn off  (the radio)

turn out (a bag / a pocket)

turn out (to see the Pope)

turn out ( to be nice)

turn up / down

give back (money/a book)

give up (smoking)

carry on (working)

bring up ( children) (My mum worked so granny brought me up)

point out

run out of (sugar/money)

(We’re running out of water)

-

get through

put through

pick up (new words)

take off (clothes)

take off = start (a plane)

touch down = land

 

break into ( a house)

come across = find by chance

wash up

speak up

let in / out

fed up with (learning / my brother / school / the noise)

(I am really fed up with winter this year)

die out  = become extinct

 

szukać

opiekować się

spoglądać wstecz

prowadzić dochodzenie

uważać

przeglądać

patrzeć na

podziwiać,szanować

pogardzać

wyczekiwać

wymigiwać się

pozbywać się

tolerować

wsiąść do

wysiąść z

wsiąść

wysiąść

 

zakochać się w

zachorować na (grypę)

obudzić się

wstać

zamknąć(się)

odwołać  

przełożyć na późniejszy termin

osiedlić się,  ustatkować się

przybyć (np. na prywatkę)

włączyć

wyłączyć

opróżnić

przybyć gromadnie

okazać się

pogłośnić / przyciszyć

zwrócić, oddać

rzucić, porzucić, przestać coś robić

kontynuować

wychować

wskazać, zwrócić uwagę na

kończyć się

(Kończy się nam woda)

-

dodzwonić się

połączyć (telef.)

„załapać” nowe słowa gł. ze słuchu

zdjąć z siebie (ubranie)

wystartować (o samolocie)

wylądować (o samolocie)

 

włamać się (do domu, banku)

znaleźć coś przypadkowo, bez szukania

zmywać naczynia

mówić głośniej

wpuścić / wypuścić (np. kota)

zmęczony, znużony (czymś)

 

wymrzeć (gatunek)

Strona tytułowa     Ściąga