64. rocznica wyzwolenia Ankony

 

Od 14 do 24 lipca 2008 r. odbyła się Wizyta Pamięci w 64. rocznicę wyzwolenia Ankony przez II Korpus Polski Gen. Wł. Andersa.

40 - osobowa reprezentacja ZHP pełniła służbę oraz brała udział w uroczystościach rocznicowych. 17 lipca w Loreto oraz 18 lipca w Ankonie. W uroczystościach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły: Katarzyna Kowalska, Paulina Pruszkowska, Katarzyna Słomińska. Magdalena Królikowska, Błażej Jakóbowski, Damian Tworek oraz nauczyciel – instruktor Głównej Kwatery oraz Rady Naczelnej ZHP hm. Tomasz Fliszkiewicz.

17 lipca na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, gdzie spoczywają polegli żołnierze polscy, odbyły się: uroczysta Msza św. i modlitwy ekumeniczne, a po nich Apel Pamięci. Na płycie pomnika złożono wieńce. 18 lipca polska delegacja wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez władze Ankony. Złożono kwiaty pod Bramą św. Stefana (Porta Santo Stefano), przez którą wkroczyli żołnierze 2. Korpusu Polskiego, oraz pod Pomnikiem Poległych (Passetto).

W obchodach 64. rocznicy wyzwolenia Ankony i Loreto uczestniczyli b. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski i wdowa po gen. Andersie – Irena Anders oraz kombatanci – uczestnicy kampanii włoskiej, żołnierze gen. Andersa. To od nich właśnie harcerze uczyli się tam historii. Wędrując dalej szlakami II Korpusu harcerze dotarli o wschodzie słońca 19 lipca do Monte Cassino, gdzie przystąpili do sprzątania cmentarza polskich bohaterów oraz wzięli udział w mszy świętej.

Następnie autokarowe koła poniosły do Rzymu, gdzie harcerze modlili się przy grobie Jana Pawła II oraz zwiedzali miasto. Na zakończenie wędrówki po włoskiej ziemi odwiedzili Wenecję.

 

 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Tomasz Fliszkiewicz
 
 
Więcej fotografii znajdziecie >>> w tym miejscu

 

 

Strona tytułowa      Imprezy 2008/2009