10 - 14 maja 2010

Wyprawa do Katynia i Smoleńska

Zwiedzamy Białoruś, Rosję i Litwę.

 
Głównym celem naszej wyprawy było oddanie hołdu polskim oficerom pomordowanym w Katyniu (Rosja) przez sowieckich zbrodniarzy. Do Katyńskiego Lasu dotarliśmy w trzecim dniu wycieczki.
 

Wycieczka odbyła się dzięki życzliwości Rady i Wójta Gminy Belsk Duży, którzy sfinansowali znaczną część kosztu wyjazdu uczniów.

Dziękujemy władzom gminnym za wspieranie edukacji patriotycznej i pomoc w wychowaniu młodego pokolenia w duchu szacunku dla bohaterów z przeszłości naszej Ojczyzny.

 

 
Na parkingu przygotowaliśmy wieńce i znicze. Wójt Gminy Belsk Duży, Andrzej Małachowski oraz Łukasz Szewczyk i Mateusz Siński.
 
Przemarsz do polowego ołtarza. Na czele pochodu poczet sztandarowy (Patrycja Matysiak, Kamil Michalak, Ola Woźniak) oraz p.Bogusław Cieślak.
 
Przemarsz do ołtarza polowego.
 
W oczekiwaniu na mszę świętą.
 
Mszę świętą poprowadził proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej Pocieszycielki Strapionych w Lewiczynie, wicedziekan dziekanatu grójeckiego, ksiądz Zdzisław Karaś. Księdzu pomagał Daniel Przybytniak.
 
Ksiądz Zdzisław Karaś prowadził mszę świętą wraz z kapłanem spod Rzeszowa. Fragmenty Pisma Świętego czytał Karol Kostrzewa.
 
Diana Maciak przeczytała "Modlitwę" Księdza Peszkowskiego. Do mszy usługiwał Łukasz Moranowicz.
 
Psalmy w wykonaniu Elizy Gabler i Kasi Biliniak.
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek przeczytała jeden z utworów poetyckich poświęconych pamięci pomordowanych.
 
Podczas mszy świętej zaprezentował się chórek przygotowany przez panią katechetkę Renatę Włodarską. Na zdjęciu - od lewej - Marina Maskiewicz, Kasia Biliniak, Pani Dyrektor Janina Pawełek, Eliza Gabler, p.Renata Włodarska, Ewelina Lachowicz, Wiktoria Małachowska.

Próby pieśni, z udziałem wszystkich uczestników wycieczki, p.Renata Włodarska przeprowadzała podczas dłuższych przejazdów i na postojach. Wszyscy otrzymaliśmy od niej kopie tekstów wraz z akordami gitarowymi.

 
We mszy uczestniczyli również uczniowie Publiczego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku.
 
 
Uczniowie w skupieniu uczestniczyli w katyńskiej mszy.
 
Wokół ołtarza  - mogiły, w tym polskich generałów zamordowanych przez NKWD.
 
Ostatnie pamiątkowe zdjęcie. Od lewej: ks.Zdzisław Karaś, Agnieszka Borkowicz, Kamil Michalak, Patrycja Matysiak, Wójt Gminy Belsk Duży  p.Andrzej Małachowski, Dyrektor Gimnazjum, p.Janina Pawełek, Przewodniczący Rady Rodziców p.Krzysztof Małachowski.
 
Śniana na tyłach ołtarza zawiera nazwiska wszystkich polskich oficerów pomordowanych w Katyniu.
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek składa kwiaty pod murem na tyłach ołtarza.
 
Katyński Las pełen jest polskich symboli.
 
Przejście wzdłuż muru pokrytego tabliczkami z nazwiskami ofiar.
 
Pan Andrzej Małachowski z Danielem Przybytniakiem, Pauliną Pariaszewską i Izą Frydrych w alei z tabliczkami upamiętniającymi wszystkich pomordowanych.
 
Nasza szkolna pielęgniarka, p.Mariola Konarska, filmowała przebieg uroczystości.
 
Nagrywaniem zajął się też p.Robert Kępka.
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek w Katyńskim Lesie.
 
Pani Joanna Bodych i Karol Kostrzewa.
 
Ołtarz zbudowano w środku lasu, pomiędzy licznymi mogiłami.
 
Na każdej mogile zapaliliśmy białe i czerwone znicze.
 

Pani Czesława Orłowska z biura organizującego nasz wyjazd oraz - od lewej - nasi dwaj wspaniali kierowcy (panowie Marcin i Artur) a także nasz znakomity przewodnik, autor książki "Szlakiem Elizy Orzeszkowej", p. Stanisław Poczobut - Odlanicki.
 
W Muzeum Katyńskim przy wejściu na cmentarz znajdują się między innymi wydobyte z mogił osobiste rzeczy polskich oficerów.
 
Pan Wójt Andrzej Małachowski w Muzeum.
 
Pan Wójt Andrzej Małachowski wpisuje się do Księgi Pamiątkowej w Muzeum.
 

Gniezdowo (Гнёздово) - stacja kolejowa w obwodzie smoleńskim, w pobliżu Lasu Katyńskiego.  Na tę stację przywożono z obozów jenieckich polskich oficerów, stąd zabierano ich na miejsce straceń.

 
 

Zdjęcia - Dorota Jaworska

 

***

Obejrzyj kolejne zdjęcia zrobione

 

W ROSJI >>>>

Smoleńsk (Смоленск)

NA BIAŁORUSI >>>>

Grodno (Гродно)
Iwie (Iye)
Wołożyn (Валожын)
Mińsk (Мінск)
Smolany (Смаля́ны)
Bohatyrowicze (Багатырэвічы)
Witebsk (Віцебск)
Połock (Полацк)
Głębokie (Глыбо́кае)

NA LITWIE >>>>

Wilno (Vilnius)
Troki (Trakai)
Druskieniki (Druskininkai)
 

*

WIĘCEJ    >  >  >  >  ZDJĘĆ

 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2009/2010