Klub Włóczykija
na zamku w Ciechanowie
 
7 września 2013
 
Zbudowany na bagnach, w zakolu rzeki Łydyni, nizinny zamek obronny powstał w drugiej połowie XIV wieku. Inicjatorem budowy i fundatorem zamku był książę Janusz I (1379-1429), który w 1400 roku przeniósł tu miasto i potwierdził jego przywileje. Jako siedziba księcia Zamek spełniał – obok funkcji obronnych (m.in. w 1465 roku oparł się najazdowi Krzyżaków) – również gospodarcze, administracyjne i sądownicze. Okres jego świetności przypada na lata 1547-1556, kiedy należał do królowej Bony. W późniejszych latach Zamek powoli popadał w ruinę. W XIX wieku ruiny Zamku, przez pamięć o minionej świetności, krzepiły ducha narodu. Odwiedzali je m.in. Zygmunt Krasiński, Stefan Żeromski, Maria Konopnicka. W latach 1916-1920 i podczas drugiej wojny światowej był miejscem licznych egzekucji. W latach 50. przystąpiono do badań archeologiczno-architektonicznych oraz odbudowy Zamku.
W 1985 roku w Zamku otwarta została ekspozycja muzealna. Wnętrza zamkowe wykorzystywane są do wystaw czasowych, głównie archeologicznych, jak też do spotkań o tematyce historycznej i koncertów muzyki dawnej.
Obecnie zamek podlega rewitalizacji. (www.warsawtour.pl)
 
W dniu, kiedy Klub Włóczykija zawitał na zamek, odbywały się tam pokazy teatralne, warsztaty artystyczne, spotkania naukowe.
Zainteresowani mogli nauczyć się odróżniać zioła, wyrabiać papier czy władać mieczem; sprawdzić się w najstarszych grach planszowych świata; rozpoznawać herby, wyrabiać pieczęcie, pleść powrozy, wypalać żelazo, tresować drapieżne ptaki itd. Poniżej plakat organizatorów.
 
 
Było pięknie, cieplutko, kolorowo, ciekawie. Zresztą - popatrzcie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pani Anna Kocewiak i pan Krzysztof Wójcik z redaktorką lokalnej gazety.
To zdjęcie wraz z wywiadem, którego udzieliła p.Anna Kocewiak, ma ukazać się w jednej z ciechanowskich gazet.
 
Organizacja wycieczki - p.Anna Kocewiak i p.Krzysztof Wójcik
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska
 
* * *
 
Zapraszamy do galerii zdjęć Wiktorii Małachowskiej
http://gimbelsk.republika.pl/ciechanow2013.htm

 

 

Strona tytułowa