Ciekawostki

 
 
 

Ksiądz Zdzisław Peszkowski był wielokrotnie gościem słuchaczy Pr. 1 Polskiego Radia.

 

 

Zamieszczamy nagrania jego emocjonalnych wypowiedzi. Źródło:  www.polskieradio.pl

Posłuchaj Księdza Peszkowskiego (10.lutego 2005)

Posłuchaj Księdza Peszkowskiego (9.kwietnia 2005)

Posłuchaj Księdza Peszkowskiego (6. stycznia 2006)

 
 

Ostatni wywiad z ks. Zdzisławem Peszkowskim (video)

http://emaus.warszawa.pl/?key=2,,104

 

 Kapelan.

Materiały filmowe udostępnione m.in. przez ks. Zdzisława Peszkowskiego. Film przygotował Bogusław Olszonowicz. Produkcja TVO Rozstaje Gdańsk 2007.

Missa Poloniae

 inscenizowana msza w zabytkowym Forcie Napoleona w Modlinie z udziałem księdza prałata Peszkowskiego. Widowisko poetycko - muzyczne powstało dzięki współpracy wojska i nie istniejącej już Redakcji Wojskowej TVP. Film zrealizował Zbigniew Kowalewski

http://swk.pl/arch/594

 
 
 

Filmik dokumentalny "Katyń"

http://pl.youtube.com/watch?v=r6lTucymQfY

 

Katyń Charków Miednoje [Polska Kronika Filmowa]

http://pl.youtube.com/watch?v=t_XJJDFbCIM

 

Jacek Kaczmarski "Ballada Katyńska"

http://pl.youtube.com/watch?v=brSWMfhABlQ

 

Katyń 1940 (Ostatni List)

http://pl.youtube.com/watch?v=lPkOeUELczk&feature=related

 
 
 

 

Imię Księdza Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego nosi

Szkoła Podstawowa w Słosinku

Więcej zdjęć z uroczystości nadania imienia Księdza szkole w Słosinku

http://www.slosinko.miastko.pl/galeria/Nadanie%20szkole%20imienia/index.html

 
 
 

Najnowsza z książek o Księdzu Peszkowskim - Rok wydania 2008

 

Grzegorz Łęcicki: Świadek prawdy. Ksiądz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski (1918-2007)

„Autor umiejętnie, z pełnym obiektywizmem i naukową bezstronnością ukazał podstawy religijne, intelektualne i historyczne, jakie ukształtowały postawę patriotyczną działalności Ks. Prałata  Ukochanie Boga i Ojczyzny jawi się jako jedna z podstawowych i nadrzędnych cech duchowości ks. Peszkowskiego". Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

„Autorowi udało się naszkicować obraz świadka prawdy historycznej i prawdy Bożej, zrealizowany w bogatych doświadczeniach życiowych ks. dr. prałata Zdzisława Peszkowskiego. Uczynił to z dziennikarskim zacięciem, z osobistym zaangażowaniem uczuciowym i w postawie hołdu składanego Księdzu Prałatowi.” Dr hab. Karol Klauza, profesor
KUL

Źródło: www.wydawnictworytm.pl

 

 
 

Ks. Peszkowski zasłynął jako skuteczny obrońca godności Ojca Świętego w związku z obelżywymi publikacjami o Papieżu w Trybunie w 1997 roku. Ks. Prałat wytoczył gazecie proces, zarzucając jej naruszenie swoich dóbr osobistych i domagając się przeproszenia. Wyroki w procesie były różne w różnych instancjach, aż wreszcie Sąd Najwyższy orzekł dnia 6 IV 2004, że publikacje naruszyły dobra ks. Peszkowskiego jako osoby blisko związanej z Ojcem Świętym, i gazeta została zobowiązana do zamieszczenia tekstu przeprosin. Informację o tym fakcie podały najważniejsze dzienniki polskie. Postawa ks. Peszkowskiego stała się ostrzeżeniem dla tych, którzy przekraczają granice dobrego tonu w pisaniu o sprawach religijnych. (http://digital.fides.org.pl)

 

 

Strona tytułowa nadanie imienia