KATYŃ…  OCALIĆ

OD ZAPOMNIENIA

 

 

10. listopada 2009 roku nauczyciel naszej szkoły, koordynator akcji „Dęby Pamięci”, pan Tomasz Fliszkiewicz, na zaproszenie Stowarzyszenia „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie (www.parafiada.pl), wziął udział w uroczystościach „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”.

Program ten, który jest realizowany pod patronatem Prezydenta RP, jest skierowany do dzieci i młodzieży, nauczycieli, wychowawców, duszpasterzy, ludzi oświaty i edukacji, życia publicznego, samorządów wszystkich szczebli, uczelni, parafii, instytucji, stowarzyszeń, mediów, którym bliska jest prawda i mądrość płynąca z faktów historii. Ma na celu przygotowanie obywateli RP do przyszłorocznej – 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz przybliżyć uroczystości związane z „Rokiem Katyńskim 2010”.

Bogaty program uroczystości obejmował między innymi:

  • Mszę Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Piotra Jareckiego w Sanktuarium Matki Boskiej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie na Siekierkach

 

  • uroczyste poświęcenie i posadzenie „Dębów Pamięci"

 

  • program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkół Pijarskich,

 

  • podsumowanie programu „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”

 

  • inaugurację portalu www.katyn-pamietam.pl powstałego w  ramach Programu „KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

 
 

„DĘBY PAMIĘCI”

 

Społeczność naszego Gimnazjum też bierze udział w Programie „Dęby Pamięci”, którego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez

posadzenie 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko.

 

5. marca 2010 roku podczas uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Lewiczyńskiej poświęcimy i posadzimy 6 Dębów upamiętniających pomordowanych oficerów wywodzących się z naszego środowiska.

 

Relacja i zdjęcia - Tomasz Fliszkiewicz

 

Strona tytułowa       Imprezy 2009/2010