DZIEŃ NAUCZYCIELA
13.10.2000
 
GALERIA ZDJĘĆ
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek w towarzystwie zaproszonych gości.
W środkowym rzędzie: p.Andrzej Sankowski, p.Małgorzata Kupska, p.Agnieszka Kucman.
Od lewej: p.Arlena Luks, p.Marzena Jakóbowska-Kępka, p.Krzysztof Wójcik, p.Katarzyna Dąbkowska
Pani Dyrektor Janina Pawełek z listem pochwalnym i kwiatami od uczniów.
Drugi list pochwalny otrzymała p.Edyta Sańpruch.
Milena Wachowicz i Bartek Kowaliszewski
Jolanta Pruś i Marcin Gądek.
Kasia Nowakowska i Maciek Żukowski
 


NAGRODĘ WÓJTA OTRZYMAŁA
Pani Dyrektor Janina Pawełek
 
NAGRODY DYREKTORA OTRZYMALI
p.Dorota Jaworska
p.Sławomir Wencel
Program artystyczny przygotowali uczniowie pod opieką p.Ewy Augustowskiej i p.Edyty Sańpruch,
które były też autorkami scenografii.
 
Oprawą muzyczną  (w tym występ chóru)  zajęła się p.Grażyna Drygiel-Mech.
 
Układy taneczne opracowała p.Edyta Sańpruch.
 
 
 
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska
 
 
Powrót do wykazu imprez 2000/2001