Dzień Nauczyciela
 
11 października 2012
 
Młodzi artyści zaprezentowali ciekawy program. Szczegóły - wkrótce.
 
Piękne piosenki dla nauczycieli wykonali Paula Kwapisz, Olga Lipińska ...
.... i Michał Barsegian.
 

 

Podziękowania od społeczności szkolnej

dla Pani Dyrektor Janiny Pawełek  odczytały Sara Luks i p.Beata Hermanowicz.
 
Sara Luks
 

Szanowna Pani Dyrektor. W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy jak najserdeczniej podziękować Pani za minione trzydzieści pięć lat pracy z nami i dla nas; za otwartość, wyrozumiałość dla „młodości durnej i chmurnej”, za to, że mieliśmy i mamy świadomość Pani wsparcia, kiedykolwiek go potrzebujemy. Dziękujemy również za to, że jest Pani pedagogiem takim, jakich życzył sobie pewien niemiecki nauczyciel Georg Kerschensteiner, pedagogiem: „znajdującym szczęście w przyczynianiu się do duchowego i psychicznego wzrostu ludzi, mającym w sobie tyle czystej młodzieńczości, że ani życiowa dojrzałość, ani trudności codziennej pracy nie potrafią w nim zasypać wiary w zwycięską moc ponadczasowych wartości”. To dla nas wielkie szczęście, że mamy obok siebie człowieka, który potrafił połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją. Pani Dyrektor, można by długo mówić o tym, co zrobiła i robi Pani dla nas, dla naszej szkoły, ale czasami słowa są zbędne, wystarczy wejść do odnowionych i zmodernizowanych pracowni, obejrzeć nasze certyfikaty, dyplomy. My jednak cenimy Panią przede wszystkim za to, że swoim postępowaniem, działaniem udowadnia Pani, że warto podążać za swoimi marzeniami, że chcieć to móc, za to, że wcieliła Pani w życie słowa  „Dopóki żyjesz, dopóki można, bądź dobry”

 Aby szkoła zaistniała i liczyła się w powiecie, i województwie potrzeba kreatywnego, profesjonalnego, pełnego pasji i zaangażowania Dyrektora. My mamy to szczęście. Przez 10 lat wiele zmieniło się w naszej szkole i wokół niej. Wszystkie projekty skierowane były zawsze w stronę ucznia, aby mógł zdobywać wiedzę w pracowniach XXI wieku. Pani Dyrektor – dziękujemy. Dziękujemy za współpracę i zarażanie nas swoją pasją oraz twórcze oddanie szkole.

 

Życzenia i kwiaty na ręce Pani Dyrektor złożyli m.in. Przewodniczący Rady Rodziców, p.Krzysztof Małachowski i Przewodniczący Rady Gminy, p.Andrzej Adamczyk.
 
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek.
 
*
 
Pani Dyrektor  Janina Pawełek przyznała nagrody następującym nauczycielom:
Tomasz Wesołowski, Wiesława Adamczyk, Anna Kocewiak, Agnieszka Kostrzewa,
Marzena Jakóbowska-Kępka, Ewa Szewczyk, Beata Hermanowicz, Dorota Jaworska.
 
Nagrodę Dyrektora odbiera p.Ewa Szewczyk.
 

 

Część artystyczną przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p.Natalii Nowackiej i p.Katarzyny Pecelt.

Na pianinie akompaniował Janek Jasiński.

Za sprawy techniczne odpowiadała doświadczona ekipa p.Tomasza Fliszkiewicza.

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12