.

E G Z A M I N   2 0 1 9

10 kwietnia (środa) - część humanistyczna
9:00 - historia i wiedza o społeczeństwie
11:00 - język polski

11 kwietnia (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza
9:00 - przedmioty przyrodnicze
11:00 - matematyka

22 kwietnia (piątek) - język obcy nowożytny
9:00 - na poziomie podstawowym
11:00 - na poziomie rozszerzonym

Przystąpienie do egzaminu stanowi warunek ukończenia gimnazjum, a jego wynik decyduje o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Testy sprawdzają zewnętrzni egzaminatorzy.

https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/

ARKUSZE Z POPRZEDNICH LAT

 
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/arkusze/
https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/archiwum/arkusze-archiwum/ 
 
BAZA ARKUSZY EGZAMINÓW PRÓBNYCH
https://www.operon.pl/Oferta/Egzaminy/Egzamin-Gimnazjalny-z-Operonem/Baza-arkuszy#PEG%202014/2015
 
 
 
 
ZDJĘCIA I WYNIKI Z PRZESZŁOŚCI
 
EGZAMIN 2017 - ZDJĘCIA
EGZAMIN 2017 - WYNIKI
 
EGZAMIN 2016 - ZDJĘCIA
EGZAMIN 2016 - WYNIKI
 
EGZAMIN 2015 - ZDJĘCIA
EGZAMIN 2015 - WYNIKI
 

EGZAMIN 2014 - ZDJĘCIA

EGZAMIN 2014 - WYNIKI

 

EGZAMIN 2013 - ZDJĘCIA

EGZAMIN 2013 - WYNIKI
 
EGZAMIN 2012 - ZDJĘCIA

EGZAMIN 2012 - WYNIKI

 

EGZAMIN 2011 - WYNIKI

 

EGZAMIN 2010 - ZDJĘCIA 

 

EGZAMIN 2009 - ZDJĘCIA

 

EGZAMIN 2006 - ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

Strona tytułowa