Egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 23-25 kwietnia 2013.
 
Poniższe zdjęcia zostały wykonane w środę 24 kwietnia podczas przerwy między częścią przyrodniczą a matematyką
oraz tuż przed rozpoczęciem części matematycznej. 

PRZERWA

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W OCZEKIWANIU NA WEJŚCIE NA SALĘ GIMNASTYCZNĄ

 

 
 

ZA KILKA MINUT ROZPOCZNIE SIĘ EGZAMIN Z MATEMATYKI

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska

 

Strona tytułowa