Projekt Edukacji Ekologicznej

 

CZĘŚĆ I        CZĘŚĆ II

W dniach 16 – 20 XI 2009 uczniowie z klas IIb i IIc naszego Gimnazjum pod opieką wychowawców: pani Joanny Bodych i pana Tomasza Fliszkiewicza uczestniczyli w OSW ZHP „Perkoz” w miejscowości Waszeta koło Olsztynka w Projekcie Edukacji Ekologicznej „Harcerska Natura”.

 

Jest to jeden z największych programów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego adresatami są uczniowie klas IV-VI Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz Szkół Średnich. Podstawowym celem tego wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy przyrodniczej, utrwalanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym propagowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel ten jest tym bardziej ważny i szlachetny, gdyż w dobie rozwoju technologicznego i postępu cywilizacyjnego XXI wieku coraz częściej słyszymy o niepokojących sygnałach dotyczących stanu przyrody, niskiego poziomu świadomości ekologicznej oraz negatywnym wpływie człowieka na tą sferę. Podjęta inicjatywa ma na celu zaszczepienie w dzieciach i młodzieży podstawowych standardów dotyczących ekologii i współzależności człowieka ze środowiskiem, gdyż to właśnie dzisiejsza młodzież będzie odpowiadać za stan przyrody w następnych dekadach. (inf. www.perkoz.zhp.pl oraz www.harcerskanatura.eu)

 

Zajęcia odbywają się w oparciu o 4 harcerskie centra edukacji ekologicznej - 3 polskie i 1 norweskie - położone w różnych krainach geograficznych.

Podczas realizacji Programu w roku szkolnym 2009/2010 odbędą się bloki warsztatowe, zajęcia terenowe oraz badania z konkursami i atrakcjami w czterech obszernych blokach programowych pod hasłem: „4 żywioły – przyjaciele człowieka”: WODA, ZIEMIA, POWIETRZE, OGIEŃ. Dla najbardziej zaangażowanych i aktywnych uczestników przewidziana jest najatrakcyjniejsza nagroda, mianowicie wyjazd do najpiękniejszego kraju skandynawskiego, Norwegii.

Warto dodać, że współorganizatorami projektu są: The Norwegian Guide and Scout

Association, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie a głównymi sponsorami państwa: Islandia, Lichtenstein oraz Norwegia, które udzieliły wsparcia poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ze strony polskiej ZHP i NFOŚiGW.

 

************************************************

>>>>Relacja i zdjęcia z naszego pobytu w OSW ZHP „Perkoz”

 

 

Strona tytułowa     Harcerska natura Część II