Twórcą belskiego harcerstwa jest hm. Tomasz Fliszkiewicz,

członek Rady Naczelnej ZHP,
nauczyciel języka polskiego w naszym Gimnazjum.


 
16-20 listopada 2009
Projekt Edukacji
Ekologicznej „Harcerska Natura”.
 
Zobacz więcej
 
4 grudnia 2009
Hm. Tomasz Fliszkiewicz
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 
Zobacz więcej
 
15 kwietnia 2010
U
roczystość środowiskowa
w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
 
 
 Zobacz więcej 
 

23 kwietnia 2010

Pożegnaliśmy Teresę Walewską - Przyjałkowską

 

Zobacz więcej
 

23-30 kwietnia 2010

Wyprawa szlakiem 2 Korpusu Polskiego we Włoszech w rocznicę wyzwolenia Bolonii

 

Zobacz więcej
 
Maj 2010

Przyrzeczenie w Skowronkach, w miejscu męczeńskiej śmierci mieszkańców naszego regionu

 

Wiktoria i Bartosz Małachowscy, Damian Sobczak, Karol Kostrzewa, Artur Grotek.

Damian Sobczak
Karol Kostrzewa
Druh Tomasz Fliszkiewicz, Bartosz Neska, Damian Sobczak, Karol Kostrzewa,
Artur Grotek, Marek Grzyb, Wiktoria Małachowska, Karol Kostrzewa, Bartosz Neska
Hm. Tomasz Fliszkiewicz
 
Artur Grotek, Marek Grzyb, Wiktoria Małachowska, Karol Kostrzewa, Bartosz Neska

Karol Kostrzewa, Bartosz Małachowski, Bartosz Neska, Artur Grotek, Wiktoria Małachowska,
Damian Sobczak, Mateusz Streflik, Marek Grzyb,

Zdjęcia: hm.Tomasz Fliszkiewicz

16-24 sierpnia 2010
Zlot na 100-lecie ZHP, Kraków
 
Hm. Tomasz Fliszkiewicz towarzyszył Prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu
oraz Premierowi Donaldowi Tuskowi.
Zobacz więcej
 
17 września 2010
Odsłonięcie pomnika
ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Krakowie
 
Olga Baranowska, Mateusz Streflik i Bartosz Neska

Zobacz więcej

 

29 października 2010
Uprządkowana mogiła w Skowronkach

Przed dniem Wszystkich Świętych harcerze ponownie odwiedzili i posprzątali leśną mogiłę w Skowronkach, gdzie w 1944 roku hitlerowcy rozstrzelali siedem osób.

 

Mateusz Streflik
Damian Sobczak
Ukwiecona mogiła w Skowronkach.
 
18 listopada 2010
Pani Dyrektor Janina Pawełek nagrodzona Złotą Odznaką Przyjaciół Harcerstwa.
 
Hm.Grzegorz Woźniak, komendant Chorągwi Mazowieckiej wręcza Pani Dyrektor Janinie Pawełek Złotą Odznakę Przyjaciół Harcerstwa.

Zobacz więcej
 
27 listopada 2010
Hm. Tomasz Fliszkiewicz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 
Zobacz więcej
 
20 grudnia 2010
Harcerze ze Światełkiem Betlejemskim
 
Uroczystości w Kościele Św. Anny w Warszawie.
 
Pamiątkowe zdjęcie z Panią Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą
oraz Komendantem Chorągwi Białostockiej, hm. Andrzejem Bajkowskim.
W II rzędzie obok Damiana Sobczaka Naczelny Kapelan ZHP phm. Ronald Kasowski.
 
Zobacz więcej
 
19 kwietnia 2011
Harcerze wspominają młodego Peszkowskiego podczas Dnia Patrona.
 
Maciej Kołacz i Damian Sobczak
Zobacz więcej
 
15 grudnia 2011
Harcerze u Prezydenta RP.
 

Betlejemskie Światło Pokoju - symbol nadziei, miłości i pojednania dotarło do Pałacu Prezydenckiego. Płomień z Betlejem przekazali w środę 15.grudnia Parze Prezydenckiej harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Wśród nich byli członkowie 1 Gimnazjalnej Drużyny Harcerskiej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego działającej przy Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

 
 
Zobacz więcej
 
21 grudnia 2011
Harcerze wręczają Światełko Betlejemskie.
 
Olga Baranowska, Olga Szeremeta, Artur Gozdek, Marek Grzyb, Natalia Zabłocka, Maciej Łubiński
Zobacz więcej
 
13 kwietnia 2012
Powitanie IX Motocyklowego Zlotu Gwiaździstego
im. Księdza Ułana Zdzisława Peszkowskiego
 
13 kwietnia 2012 roku grupa motocyklistów (z jednym z Ojców Paulinów) udająca się na miejsce zlotu z kopią cudownego obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej zatrzymywała się w Belsku Dużym. W Kościele Świętej Trójcy odbyło się krótkie spotkanie przy Cudownym Obrazie.
Pielgrzymujący rajdowcy spotkali się z uczniami, zwiedzili też nasze gimnazjum. Wśród witających byli nasi harcerze.
 
 
Zobacz więcej
 
8 października 2012
5. rocznica śmierci
Księdza Zdzisława Peszkowskiego, Warszawa
 
 
Zobacz więcej
 
15 lutego 2013
Odsłonięcie pomnika Powstańców Styczniowych w Belsku Małym
 

Zobacz więcej
 
12-22 kwietnia 2013 
68. rocznica wyzwolenia Bolonii i miast włoskich w regionie Emilia-Romagna
 
 
Zobacz więcej
 
10-14 maja 2013
Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego
na uroczystości 68. rocznicy wyzwolenia obozów
systemu Mauthausen-Gusen.
 
 
Zobacz więcej
 

Podsumowanie Roku Harcerskiego 2012/13

w Szczepie im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

w Belsku Dużym

 
 
Zobacz więcej
 
25 czerwca 2013
Harcerskie odznaczenia i wyróżnienia
 
 
Zobacz więcej
 
15 września 2013
Witamy wracających do kraju
uczestników Rajdu Katyńskiego
 
 
Zobacz więcej
 

21 września 2013

XXII Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP

Odsłonięcie pomnika Ryszarda Kaczorowskiego
w Sochaczewie
 
 
Zobacz więcej
 
19 października 2013
Otwarcie nowego gmachu Gminy
w Belsku Dużym
 
 
Zobacz więcej
 
11 listopada 2013
Narodowe Święto Niepodległości,
uroczystości gminne w Łęczeszycach
 
 
Zobacz więcej
 
26 listopada 2013
Uroczystości w Jakubowie
na pamiątkę wizyty Prezydenta Kaczorowskiego.
 
 
Zobacz więcej
 
6-9 grudnia 2013
Podczas 38. Zjazdu ZHP w Warszawie
hm. Tomasz Fliszkiewicz zostaje wybrany członkiem 
Rady Naczelnej ZHP
oraz uhonorowany

Złotym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"

 
16 grudnia 2013
 
Harcerze otrzymali
Betlejemskie Światełko Pokoju
 
 
Zobacz więcej
 
19 grudnia 2013
Harcerskie Jasełka w Gimnazjum
i Światełko Betlejemskie w Belsku Dużym
 
   
Zobacz więcej
 
27 marca 2014
70. rocznica akcji na Caritas
 
 
Zobacz więcej
 
9 kwietnia 2014
Witold Pilecki - Rycerz Niezłomny
 
 
Zobacz więcej
 
9-13 maja 2014
69. rocznica wyzwolenia obozów systemu Mauthausen – Gusen
 
Uroczystości w 69. rocznicę wyzwolenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen.
 
14-21 maja 2014

Uniamo le generazioni - ŁĄCZYMY POKOLENIA

 
 Uroczystości w 70. rocznicę bitwy pod Monte Cassino.
 
25-30 maja 2014
Rosja-Białoruś-Litwa. Wyprawa patriotyczna
 
Rosja-Białoruś-Litwa. Wycieczka klas trzecich śladami wybitnych Polaków na Kresach Wschodnich.
 
19-21 września 2014
XXIII Dni Chorągwi Mazowieckiej
 
 
8-12 maja 2015
 
 „Ostatni świadkowie - Mauthausen 2015”
 
 
20 czerwca 2015
 
Belski Szczep im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
na Filantropijnym Turnieju Polo o Puchar im. Generała Władysława Andersa
- Polo Club Żurawno.
 
 
30 czerwca 2015
 
 W harcerskim obiektywie..., czyli subiektywna ocena rocznej działalności Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym.
 
 
 
17 września 2015
 
Harcerze ze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym oddali hołd ofiarom sowieckiej agresji.
 
 
 
6 listopada 2016
 
Uroczyste otwarcie Harcówki.
 
19 grudnia 2015
Wigilia Szczepu  Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

 w Belsku Dużym.

19 grudnia 2015
Uroczyste Obchody 25. rocznicy powrotu Prezydenta II Rzeczypospolitej Ryszarda

 Kaczorowskiego do Ojczyzny

5 marca 2016
Msza Święta w 76. rocznicę podjęcia przez Biuro Polityczne KC WPK ZSRR decyzji o Zbrodni Katyńskiej. (Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie)
 
13-22 maja 2016
„Non dobbiamo loro dimenticare - Nie wolno nam o nich zapomnieć”.  Wyprawa Pamięci – Monte Cassino 2016.
„Non dobbiamo loro dimenticare - Nie wolno nam o nich zapomnieć”.
Pełna relacja z wyprawy do Włoch. Dzień po dniu.
 
 
 
 
2-14 sierpnia 2016
 
Harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym  wolontariuszami na Zlocie Skautów Europy Środkowej.
 
 
 
20 sierpnia 2016
 
Harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym  Drużyną Reprezentacyjną ZHP podczas obchodów setnej rocznicy bitwy pod Kostiuchnówką. 
 
 
 
3 września 2016
 
Harcerze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym wzięli udział w Narodowym Czytaniu w Senacie RP.
 
 
 
3 października 2016
 
Harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Teatrze IMKA. 
 
 
12 listopada 2016
 
I Ogólnopolski Harcerski Turniej Strzelecki z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  
 
 
16 grudnia 2016
 
"Venite adoremus" - polska Wigilia pod zaborami,
spektakl teatralny z koncertem kolęd. Betlejemskie Światełko od harcerzy.
 
 
5 marca 2017
 
Belscy harcerze srebrnymi Rekinami Futbolu.
 
 
5-9 maja 2017
 
Uroczystości z okazji 72. rocznicy wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen z udziałem belskich harcerzy.
 
 
18 maja 2017
 
Cześć tym, którzy zostali
„zamordowani na nieludzkiej ziemi”…
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa