Non dobbiamo loro dimenticare
Nie wolno nam o nich zapomnieć
Wyprawa Pamięci
M O N T E   C A S S I N O   2 0 1 6
 

W dniach 13-22 maja 2016 r. harcerze ze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, uczniowie Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym wraz z opiekunami przebywali w Republice Włoskiej, gdzie w dniach 17-18 maja wraz z delegacją państwową na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz p.o. Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Józefem Kasprzykiem, uczestnicząc w obchodach 72. rocznicy bitwy o Monte Cassino, oddali hołd żołnierzom gen. Władysława Andersa.

W przeddzień rocznicy odbył się capstrzyk przy pomniku 3. Dywizji Strzelców Karpackich na wzgórzu 593. Wzięli w nim udział weterani 2. Korpusu Polskiego. Obecni byli minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, najwyższe władze państwowe oraz generałowie WP. W capstrzyku uczestniczyli harcerze ze Szczepu w Belsku Dużym.

W środę przed południem na polskim cmentarzu wojennym odbyły się państwowe uroczystości, na które składały się: msza świętą koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka, apel poległych oraz złożenie wieńców przez oficjalne delegacje. Poza kombatantami 2. Korpusu i Parą Prezydencką wzięła w nich udział pełnomocnik rządu ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Joachim Brudziński i Maria Koc. Licznie obecna była także Polonia, grupy rekonstrukcyjne, szkoły polskie oraz obywatele włoscy. Po uroczystościach Prezydent w Cassino spotkał się z kombatantami. Harcerze z naszego Szczepu wystawili Drużynę Reprezentacyjną ZHP.„Non dobbiamo loro dimenticare - Nie wolno nam o nich zapomnieć” – Wyprawa Pamięci – Monte Cassino 2016, to kolejne zadanie, które realizowaliśmy wraz z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do naszych zadań, tradycyjnie już, należała pomoc w organizacji uroczystości, zarówno przed, jak i podczas.Podczas tegorocznego wyjazdu nawiązaliśmy także współpracę ze szkołą włoską La scuola secondaria I grado - Papa Giovanni Paolo II w miejscowości Castel Guelfo w regionie Emilia Romania położnej nieopodal Bolonii i Imoli.

Jest to placówka podobna do naszej (poziom gimnazjalny), w której młodzież pielęgnuje pamięć o żołnierzach 2. Korpusu oraz Niedźwiedziu Wojtku. Byliśmy bardzo miło zaskoczeni przyjęciem. Przywitały nas władze miasta Comune di Castel Guelfo di Bologna, dyrekcja szkoły, a młodzież przedstawiła program artystyczny, miejscowy proboszcz zaprosił na suty obiad, na koniec rozegraliśmy międzypaństwowy mecz w piłkę nożną (2:1 dla nas) i zwiedziliśmy miasteczko. W związku z naszą wizytą przygotowana została w ratuszu wystawa o Janie Pawle II, zawieszone biało-czerwone flagi w towarzystwie włoskich. Finałem naszej wizyty było wręczenie Panu Prezydentowi na Monte Cassino karty, która została wykonanej przez młodzież szkoły w Castel informującej o zawiązanej współpracy.

                                                                          T. Fliszkiewicz


Dziękujemy bardzo UdSKiOR za pomoc w organizacji, Dyrekcji Gimnazjum i Władzom Gminy Belsk Duży za przychylność i pomoc oraz pani Dorocie Kulawiak z Imoli wraz z Polonią za pomoc w nawiązaniu współpracy ze szkołą.
 
 
 
Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016