Harcerze Szczepu Drużyn
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego
z Belska Dużego
wolontariuszami podczas Zlotu Skautów Europy.
 
 

W te wakacje harcerze Szczepu Drużyn im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z Belska Dużego byli we Wrocławiu. W dniach 2-14 sierpnia jako wolontariusze brali czynny udział w Central European Jamboree 2016.

Harcerze i harcerki naszego szczepu przydzieleni do ekip zajmujących się m.in. organizacją, logistyką, bezpieczeństwem imprez masowych, zabezpieczeniem terenu, promocją, obsługą sklepiku doskonale wywiązali się ze swoich obowiązków.
Członkiem komendy zlotu był Tomasz Fliszkiewicz.

Hasłem tegorocznego zlotu było "The Art of Scouting" - "Sztuka Harcerstwa". 4 sierpnia do Harcerskiego Ośrodka Rancho zjechało około 1800 skautów. Reprezentanci 29 krajów przez 10 dni mieli okazję m.in. brać udział w warsztatach artystycznych, grze miejskiej, wycieczkach po Dolnym Śląsku, uczestniczyć w części programu polegającej na służbie na rzecz społeczności lokalnej oraz poznać polską kulturę. Koncerty, czy też przestawienia takie jak fireshow, taniec z flagami były wieczornym uzupełnieniem każdego dnia.

Zlot Skautów Europy Środkowej to wspaniała możliwość do integracji z ludźmi pochodzących z miejsc oddalonych o tysiące kilometrów, poznania ich religii i kultur oraz szlifowania języka angielskiego. Central European Jamboree odbywa się co 2 lata. Następna taka impreza odbędzie się na Węgrzech.
     
                                                                                                   Weronika Małachowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprezy 2016/2017