NARODOWE CZYTANIE W SENACIE RP
 
3 września 2016 r. harcerze naszego szczepu wzięli udział
w Narodowym Czytaniu na zaproszenie marszałka Senatu RP.
W tym roku powieść Henryka Sienkiewicza "Quo vadis" razem z Stanisławem Karczewskim
czytał Kacper Lewandowski, który reprezentował ZHP.
Fragment lektury czytali również dziennikarze:
Jacek Karnowski, Bartosz Kurek, Paweł Lisicki, Konrad Piasecki,
Krzysztof Ziemiec, Michał Szułdrzyński
oraz przedstawiciele innych związków harcerskich.
Przed spotkaniem harcerze zwiedzili także część gmachu Sejmu
i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej info:
https://zhp.pl/2016/harcerze-wspierajanarodowe-czytanie/
https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,9033,narodowe-czytanie-w-senacie.html
 
 
Relacja i zdjęcia - Weronika Małachowska