Harcerski Turniej Strzelecki

W sobotę 12 listopada 2016 roku 50-osobowa grupa harcerek i harcerzy ze Szczepu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Belsku Dużym wzięła udział w I Ogólnopolskim Harcerskim Turnieju Strzeleckim z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W zawodach startowały trzyosobowe zespoły starszoharcerskie i trzyosobowe zespoły wędrownicze. Turniej odbył się na Strzelnicy Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Wśród 198 uczestników nasi harcerze starsi zajęli kolejno I miejsce: Dariusz Sobczak, Jakub Mirkowski, Bartek Kudlak i III miejsce zespół w składzie: Damian Pawlak, Kamil Szczepaniak, Jakub Maciejczyk.

Strzelanie odbywało się w ograniczonym czasie 5 minut na 1 członka patrolu. Zawody rozgrywane były na broni KBKS. Najlepsze patrole zostały nagrodzone.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i plakietki.

Turniej, którego donatorem był MON, stanowił część obchodów 11 listopada.

Dla harcerzy ze Szczepu w Belsku Dużym został sfinansowany ze środków Urzędu Gminy w Belsku Dużym w ramach zadania publicznego:  Harcerskie Spotkanie z Żywą Historią Wojskowości i Patriotyzmu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imprezy 2016/2017