Harcerze u Prezydenta RP
 

„To światełko przyniesione zostało siłą wiary harcerzy”

Betlejemskie Światło Pokoju - symbol nadziei, miłości i pojednania dotarło do Pałacu Prezydenckiego. Płomień z Betlejem przekazali w środę 15.grudnia Parze Prezydenckiej harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

Wśród nich byli członkowie 1 Gimnazjalnej Drużyny Harcerskiej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego działającej przy Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

- To nie jest przypadek, że harcerze i uczestnicy skautingu przeprowadzają ogólnoświatową akcję przeniesienia Światła Betlejemskiego z groty narodzenia Pana Jezusa do własnego kraju, do własnego domu. Jest to emocjonalny związek, z którego wynika, że wierzymy w dobry, piękny świat - powiedział podczas uroczystości prezydent. - To światełko przyniesione zostało siłą wiary skautów i harcerzy - dodał..

- Chcę, dziękując za Światło Betlejemskie, które skupia nas wszystkich tu w Pałacu Prezydenckim, w Polsce, życzyć, abyście we własnych środowiskach, każdy indywidualnie, we własnym zastępie, szczepie, hufcu, drużynie, chorągwi, czuł, że to wielkie magiczne harcerskie zobowiązanie: żeby z jednej strony cieszyć się światłem, jego pięknem urokiem, a z drugiej - zachować przekonanie, że patrząc na to światło mamy wewnętrzną potrzebę, aby choć trochę ten świat poprawić i uczynić lepszym - zaznaczył prezydent.

Życzenia od prezydenta

Dziękując harcerkom i harcerzom prezydent życzył im, by z jednej strony cieszyli się pięknem świata, a z drugiej zachowali przekonanie, że jest jeszcze coś do poprawienia i uczynienia go lepszym.

Po przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju harcerze - przy wtórze kolęd śpiewanych przez najmłodszych uczestników spotkania - podzielili się opłatkiem z parą prezydencką i towarzyszącymi im urzędnikami Kancelarii.

Podczas uroczystości para prezydencka przekazała na cele charytatywne dwie bombki choinkowe z ich odręcznymi podpisami.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali od Pary Prezydenckiej w prezencie puzzle z Pałacem Namiestnikowskim.

Już 21 raz

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol nadziei, miłości i pojednania harcerze. Płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego dotarł do Polski po raz dwudziesty pierwszy. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w całej Polsce oraz do kościołów, szkół, urzędów i szpitali.

Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, betlejemski płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

 

                    Za serwisem prezydent.pl oraz PAP/par

                   Hm. Tomasz Fliszkiewicz

                  Drużynowy I GDS im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

 

 
 
 
 
 
fot. PAP/ par, Marta Lipska – GK ZHP
 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12