Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016, czwartek
 
Ceremonię rozpoczęcia nowego roku szkolnego poprzedziła Msza Święta w kościele Świętej Trójcy w Belsku Dużym. Msza rozpoczęła się o godzinie 10.00.
 
 
 
 
Oficjalna uroczystość miała miejsce na placu przed budynkiem.  W tym roku motywem przewodnim inauguracji stał się rozum, który - miejmy nadzieję - będzie towarzyszył i młodości, i dorosłości przez cały rok i wszystkie kolejne.
*
 
 
 
 
Pani Dyrektor Janina Pawełek powitała uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz zacnych gości,
 Księdza Proboszcza Jarosława Siuchtę,
Wójta Gminy Belsk Duży - p. Władysława Piątkowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy - p. Bogusława Sikorskiego,
Przewodniczącą Komisji Oświaty, p. Ewę Łubińską,
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- p. Magdalenę Walewską-Żółcik
oraz Sekretarza Urzędu Gminy, p. Renatę Ostatek.
 
 
Szczególnie ciepłe słowa powitania zostały skierowane do 101 uczniów klas pierwszych.
 
 
 
 
 
Powitaliśmy również w naszym gronie Księdza Józefa Wójcika.
(na zdjęciu poniżej z p. Ewą Łubińską)
 
 
W dalszej części uroczystości Pani Dyrektor pogratulowała siedmiorgu nauczycielom z powodu uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego: p. Małgorzacie Domel i p. Bogusławowi Cieślakowi (nauczyciele dyplomowani), p. Natalii Łyjak i p. Konradowi Sadowskiemu  (nauczyciele mianowani), p. Kamili Feruś, p. Annie Bartosik, p. Mariuszowi Wronie (nauczyciele kontraktowi). 
Dyplomy nauczycielom mianowanym wręczali p. Magdalena Walewska-Żółcik, Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
oraz Wójt Gminy Belsk Duży, p. Władysław Piątkowski
.
 
*
 
Na zakończenie piękne życzenia całej społeczności szkolnej złożył Pan Bogusław Sikorski,
 a Pani Dyrektor mosiężnym dzwoneczkiem obwieściła symboliczne otwarcie
roku szkolnego 2016/2017.
 
 
POCZET SZTANDAROWY
Grzegorz Żółcik
Aleksandra Sikorska
Julia Michalczyk
oraz
Paweł Gosa
Natalia Smyl
Wiktoria KucmanFunkcję Gospodarza uroczystości pełnił p. Konrad Sadowski.
Przygotowanie Pocztu Sztandarowego - p. Edyta Sańpruch, p. Konrad Sadowski.
Nagłośnienie - p. Tomasz Fliszkiewicz.
Hymn Polski zagrał Michał Jasiorowski.
Zdjęcia - Dominika Błońska
.


Strona tytułowa