Inauguracja roku szkolnego 2017/2018
4 września 2017, poniedziałek
 
Chciałoby się powiedzieć: inauguracja jak każda... Tak jednak nie było, z kilku powodów.

W tym roku jest nas mniej, swobodnie mieścimy się w holu,
gdzie skryliśmy się przed deszczem.

Nie ma pierwszych klas, nie ma kogo witać w naszych progach.

Jest smutno, bo wspominamy przyjaciela, pracownika szkoły,
Piotra Augustowskiego, który opuścił nas na zawsze w połowie wakacji.
 
 
 
 
 
Gimnazjum przestanie istnieć za dwa lata. Przez ten czas, dzięki decyzji gminnych władz,  dyrektorem pozostanie Pani Janina Pawełek, która pełni tę funkcję od 1999 roku, a w obecnym roku szkolnym mija 40 lat od dnia, w którym podjęła pierwszą pracę w oświacie. Całe swoje zawodowe życie spędziła w gminie Belsk Duży.
 
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- p. Magdalena Walewska-Żółcik odczytuje akt nominacji.
Wójt Gminy Belsk Duży - p. Władysław Piątkowski wręcza akt nominacji p. Janinie Pawełek.
Kwiaty od uczniów.
 
 

Wśród zaproszonych gości
Wójt Gminy Belsk Duży - p. Władysław Piątkowski,
Przewodniczący Rady Gminy - p. Bogusław Sikorski,
Ksiądz Proboszcz Jarosław Siuchta,
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
- p. Magdalena Walewska-Żółcik
Sekretarz Urzędu Gminy, p. Renata Ostatek.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Ewa Łubińska

 
Zdjęcia - Krzysztof Kowalski
 
 
Strona tytułowa