Inauguracja roku szkolnego

1999/2000

 

To nie był zwyczajny początek roku szkolnego.

Dla dzieci, ich rodziców, nauczycieli i całego środowiska Gminy oznaczał on wejście

w nową rzeczywistość zgodnie z założeniami reformy edukacji w Polsce.

 

Mówiła o tym 1 września 1990 roku

Pani Dyrektor Janina Pawełek

w  swoim pełnym poezji wystąpieniu podczas uroczystości inaugurującej działalność

Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym.

Pani Dyrektor powitała zgromadzonych uczniów, ich rodziców, nauczycieli

oraz licznie przybyłych zacnych gości:

- starostę powiatu grójeckiego,

p.Wojciecha Piątkowskiego;

- wójta gminy Belsku Duży,

p.Andrzeja Małachowskiego;

- przewodniczącego Rady Gminy,

p.Romana Woźniaka;

- przedstawicieli Komisji Oświaty na czele z przewodniczącym,

p. Jerzym Majewskim;

- sekretarza Urzędu Gminy,

p. Wojciecha Figurskiego;

- prezesa Banku im. Stefczyka w Belsku Dużym,

p. Stanisława Woźniaka;

- wiceprezesa Banku im. Stefczyka,

p.Tomasza Kabasa;

- dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym,

p. Małgorzatę Więckowską;

- przewodniczącą Rady Rodziców PSP,

p. Beatę Katanę;

 

*

 

W kolejnej części uroczystości inauguracyjnej Pani Dyrektor poinformowała,

że w roku szkolnym 1999/2000 do Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym będzie uczęszczać 79 uczniów:

34 dziewczęta i 45 chłopców, którzy zostaną podzieleni na trzy klasy.

Opiekę nad dziećmi sprawować będzie dyrektor oraz 12 nauczycieli:

- język polski: p. Janina Pawełek, p. Maria Wencel;

- język rosyjski, WOS i historia: p. Joanna Bodych;

- historia: p. Krzysztof Wójcik;

- język angielski: p. Dorota Jaworska;

- biologia, geografia: p. Katarzyna Dąbkowska;

- fizyka: p. Ewa Augustowska;

- matematyka: p. Marzena Jakóbowska-Kępka, p. Sławomir Wencel;

- chemia: p. Sławomir Wencel;

- informatyka: p. Sławomir Wencel

- muzyka: p. Lila Marchewka;

- w-f: pp. Edyta i Dariusz Sańpruchowie;

- religia: ks. Jerzy Zychla;

-biblioteka: p. Janina Grzejszczyk;

- świetlica: p. Andrzej Gąsiorowski, p. Jadwiga Wojciechowska.

 

 

 

 
 

Strona tytułowa