UROCZYSTOŚĆ NA PAMIĄTKĘ WIZYTY

PREZYDENTA RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

w Jakubowie

 

26 listopada 2013 r. sześcioosobowy poczet sztandarowy naszego Gimnazjum pod opieką pani Joanny Bodych oraz liczna grupa harcerzy ze Szczepu imienia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego pod wodzą harcmistrza Tomasza Fliszkiewicza uczestniczyła w uroczystościach z udziałem pani Karoliny Kaczorowskiej w Jakubowie.

 

PROGRAM:

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – skwer gminny im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.

*

 Złożenie kwiatów przy obelisku kierownika Szkoły Podstawowej – Teofila Zawadzkiego, zamordowanego w Katyniu – plac Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Jakubowie.

*

 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – Gimnazjum im. Orła Białego w Jakubowie.

*

 Część artystyczna „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy…” – hala sportowa Zespołu Szkół w Jakubowie.

*

 Obiad dla wszystkich uczestników.

******

 

******
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia - Weronika Małachowska
 
 
 
 
 
 
 

Strona tytułowa