Jan Jasiński

laureatem Ogólnopolskiego Konkursu

Wiedzy o Janie Pawle II.

 
Test konkursowy zorganizowany przez Olimpus w Warszawie był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 30 pytań.

 Został przeprowadzony we wszystkich szkołach polskich w dniu 5 kwietnia 2013 r.

 
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II wśród młodzieży szkolnej.
 
Nasze gimnazjum reprezentowało w Konkursie 68 uczniów.
 
http://www.olimpus.edu.pl/jan-pawe-ii

 

 

 

Strona tytułowa