Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 

  

 

„Kangur 2013”

 

 

21 marca 2013r odbył się w szkole Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”. Do konkursu przystąpiło 36 uczniów naszej szkoły . Uczniowie klas pierwszych i drugich brali udział w  kategorii Kadet natomiast uczniowie klas trzecich w kategorii Junior.

Wszyscy mieli rozwiązać 30 zadań w ciągu 75 minut. Za poprawne rozwiązanie uczeń mógł uzyskać 3, 4  lub 5 w zależności od trudności zadania. Jeśli zaznaczył błędną odpowiedź dostawał punkty ujemne.  Zadania konkursowe wymagały od uczniów  wiedzy wykraczającej poza materiał programowy, spostrzegawczości i szybkiego tempa pracy ze względu na krótki czas .

Zadania zostały sprawdzone przez organizatorów konkursu a wyniki przesłane do szkoły .

Wyróżnienia w kategorii Kadet

1 Weronika Małachowska - klasa IA

2 Daniel Chmielewiec - klasa IC

3  Barbara Samsel - klasa IIB

 

Wyróżnienia w kategorii Junior

1 Wojda Magdalena - klasa IIIC

2 Miłosz Kalinowski - klasa IIIC

3 Denis Kiljański - klasa IIIC

 

 

Uczniów do konkursu przygotowały:

Pani Agnieszka Kostrzewa

 Pani Wiesława Adamczyk     

Pani Marzena Jakóbowska - Kępka

 
 
 
 
 

 

Strona tytułowa