14-18 maja 2012
Białoruś - Rosja - Litwa
Szlakiem polskich nekropolii.
WYCIECZKA KLAS TRZECICH
 
BIAŁORUŚ >>>            ROSJA >>>             LITWA >>>
 
Program zwiedzania w telegraficznym skrócie:  
1) Jezioro Świteź    
2) Nowogródek (dworek Adama Mickiewicza, "Biała Fara" - kościół, gdzie ochrzczono Mickiewicza i gdzie król Jagiełło brał ślub, zamek Mendoga z połowy XIII w. – ruiny dwóch wież: Szczytowej i Kościelnej)
3) Mir (zespół zamkowy - letnia rezydencja Radziwiłłów, kaplica – mauzoleum rodziny Światopełk-Mirskich)
 4) Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu (Msza Święta).
5) Gniezdowo (stacja przesiadkowa jeńców z Kozielska).  
6) Smoleńsk (Sobór Zaśnięcia Matki Bożej,  parki, baszta kremla, aleja zasłużonych)
 7) Miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego 10.04.2010
8) Las Krzyży w Kuropatach pod Mińskiem.
9) Bieniakonie (kościół Jana Chrzciciela, grób Maryli Wereszczakówny)
10) Wilno (Cmentarz na Rossie, Kościół pw.śś Piotra i Pawła, Archikatedra Wileńska, dom Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Kościół Uniwersytecki, Zaułek Literacki, dom Juliusza Słowackiego, Kościół Św. Anny,  Kościół Bernardynów, pomnik Mickiewicza, Ostra Brama z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej)
11) Lasy Ponarskie - miejsce kaźni 100 tysięcy mieszkańców Wilna.
12) Troki (zamek Witolda, wioska karaimska).
 
W imieniu młodzieży dziękujemy Radzie Gminy Belsk Duży i Panu Wójtowi Władysławowi Piątkowskiemu oraz Bankowi Spółdzielczemu  im. Stefczyka w Belsku Dużym za życzliwość i wydatne wsparcie finansowe, dzięki czemu podróż po polskich ścieżkach pamięci mogła się odbyć.
 
 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12