II Międzynarodowa Konferencja

"Prawda, Pamięć, Tożsamość

Katynia i Golgoty Wschodu".

 

 

Fundacja „Golgota Wschodu” założona w 1999 roku przez Księdza Prałata Prof. dr. hm. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego, uczestnika kampanii wrześniowej 1939 roku, cudownie ocalałego Jeńca Kozielska, oficera I pułku Ułanów Krechowieckich w Armii Wojska Polskiego na Wschodzie,  wychowawcę w Indiach dzieci Ofiar Katynia i Golgoty Wschodu, Naczelnego Kapelana ZHP poza Granicami Kraju, Kapelana Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie oraz Instytut Pamięci Narodowej zorganizowały II Międzynarodową Konferencję "Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu", która odbyła się 1 grudnia 2009 r. w Galerii Porczyńskich im. Jana Pawła II w Warszawie przy Placu Bankowym 1.

Na konferencję zaproszono między innymi przedstawicieli szkół noszących imię Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Oprócz naszego gimnazjum w uroczystościach uczestniczyły szkoły podstawowe z Sanoka i ze Słosinka.


Konferencja rozpoczęła się Mszą Świętą, kardynałowi Józefowi Glempowi i biskupowi Marianowi Dusiowi towarzyszył przy ołtarzu m.in. nasz gimnazjalny katecheta, ksiądz Jerzy Król.

 

Uroczysta Msza Święta w Galerii. Obok ołtarza - poczty sztandarowe.

Poczet Sztandarowy naszego Gimnazjum.

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

 

Pani Janina Pawełek, Dyrektor naszego gimnazjum; Wójt Gminy Belsk Duży pAndrzej Małachowski; Przewodniczący Rady Rodziców, p.Krzysztof Małachowski; p.Agnieszka Prokopczyk i p.Anna Sałuda z zarządu Rady Rodziców.

 

 
 

Nasi uczniowie. Na pierwszym planie Bartosz Małachowski.

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

 

"Stan śledztwa prowadzonego w sprawie Zbrodni Katyńskiej przez Instytut Pamięci Narodowej jest obecnie uzależniony nie tylko od pracy badaczy IPN, ale także od "stanu relacji między Rosją a Polską" - powiedział doradca prezesa INP Jan Żaryn podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie "Prawda, Pamięć, Tożsamość Katynia i Golgoty Wschodu".

"Zespół ds. trudnych prowadzony przez prof. Daniela Rottfelda z polskiej strony cały czas wnosi do strony rosyjskiej, by dokumenty, które jeszcze nie zostały nam przekazane, mogły zostać udostępnione IPN i prokuraturze. Tak żebyśmy przynajmniej mogli zgromadzić całą wiedzę na ten temat, bo przecież nie chodzi o to, by ścigać ewentualnych podwykonawców z rozkazu Stalina i Berii, ale by był jak najpełniejszy stan wiedzy na ten temat, bo ta prawda nam się należy" - zaznaczył Żaryn.

Uczestniczący w konferencji arcybiskup diecezji warszawsko-praskiej Henryk Hoser określił Katyń w swoim wystąpieniu jako miejsce "wieloznaczne, symboliczne, nasiąknięte bólem i cierpieniem, które kryje więcej pytań niż odpowiedzi".

"Katyń stał się symbolem wszystkich miejsc kaźni i wszedł do naszej najnowszej historii, zaś jego szczegóły są nadal głęboko ukryte w archiwach. Katyń jest także problemem prawnym związanym z faktem jego kwalifikacji jako ludobójstwa oraz kwestii przedawnienia. Sądzę, że wymóg sprawiedliwości w prawdzie dotyczący Katynia jest tu konieczny dla pełnych dobrosąsiedzkich relacji ze wschodnim sąsiadem" - mówił abp Hoser.

Podczas konferencji głos zabrali także historycy i przyjaciele ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, zmarłego w 2007 roku, byłego więźnia ocalałego ze Starobielska i kapelana Rodzin Katyńskich. Wspomnienia związane z jego osobą wygłaszał m.in. ojciec Jacek Salij z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dr Witold Wasilewski z Instytutu Pamięci Narodowej.

Zbrodnią katyńską (określaną także Golgotą Wschodu) polska historiografia określa aresztowanie i rozstrzelanie przez Sowietów wiosną 1940 roku blisko 22 tys. wziętych podczas kampanii wrześniowej do niewoli polskich oficerów, policjantów, lekarzy, profesorów i duchownych. Wśród nich 15 tys. stanowili oficerowie z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rozstrzeliwano ich - strzałem w tył głowy - w kwietniu i maju 1940 roku w Katyniu, Charkowie i w Kalininie (dziś - Twer).

(Źródło - PAP)

 

 
 

 
 

 

 

 

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►►

 

Hm. Tomasz Fliszkiewicz i hm. Krystyna Chowaniec

 

Nasi uczniowie. Na pierwszym planie Mateusz Biedrzycki.

 

Chwila na odpoczynek.

 

Karolina Stępniewska.

 

Zdjęcia - Tomasz Fliszkiewicz oraz Karolina Stępniewska

 

Strona tytułowa       Imprezy 2009/2010