Małgorzata Krześniak
finalistką
VI Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego
"Poszukiwanie Talentów"
 
"Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „Poszukiwanie Talentów” został zorganizowany po raz pierwszy w 2005 roku. Rok 2005 był ogłoszony na świecie Rokiem Fizyki. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych. Ma on charakter popularnonaukowy.

Uczniowie przygotowują prace konkursowe, wykonując różne zadania związane z fizyką: piszą eseje, wykonują fotografie, malują plakaty, przeprowadzają wywiady z fizykami, przeprowadzają doświadczenia, układają zabawy dla dzieci o tematyce związanej z fizyką. Nie sprawdza się umiejętności rozwiązywania zadań.

Prace konkursowe sprawdza komisja złożona z doktorantów i pracowników Wydziału Fizyki. Na podstawie oceny uczestnicy dostają dyplom i odznakę „Złoty Kwant”. Autorzy najlepszych prac - około 60 osób - są zapraszani na finał do Warszawy i tu przed komisjami „bronią” swoich utworów. W ramach nagrody sześcioro laureatów wyjeżdża na wycieczkę edukacyjną do jednego z centrów fizyki współczesnej w Europie. Pozostali finaliści i ich nauczyciele dostają nagrody w postaci książek i sprzętu do wykonania doświadczeń."

                                                                                                                    http://talenty.wikispaces.com

 

W 2012 roku w gronie finalistów znalazła się nasza uczennica
Małgorzata Krześniak

 

VI Ogólnopolski Konkurs Fizyczny   „Poszukiwanie Talentów”

         Po raz pierwszy nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie Talentów”. Konkurs jest jedną z form rozbudzania zainteresowania fizyką dzieci i młodzieży oraz wyłonienia młodzieży wybitnie uzdolnionej w celu rozwijania i pogłębienia tych zainteresowań.  Głównym Organizatorem Konkursu Fizycznego jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne. Celem konkursu było zapoznanie zainteresowanej młodzieży z warsztatem pracy fizyków Wydziału Fizyki, wyłonienie grupy uczniów, którzy zostali zaproszeni do Warszawy na Wydział Fizyki na finał konkursu oraz wyłonienie laureatów, którzy wezmą udział w zagranicznej wycieczce edukacyjnej. Konkurs polega na wykonaniu różnych zadań w kategoriach : Pisanie o fizyce i astronomii, doświadczenie, fizyka i sztuka, fizyka i fotografia oraz nauczanie fizyki i zdobyciu za nie jak największej liczby punktów. 


               W naszym gimnazjum do konkursu przystąpiło sześć osób , tzn. Katarzyna Wócik, Natalia Górzyńska, Aleksandra Janota, Karolina Pruszkowska, Karolina Marczak oraz Małgorzata Krześniak.  Ostateczny termin nadsyłania prac upłynął 16 kwietnia.  Na początku maja do naszej szkoły przyszły wyniki konkursu. Każdy uczestnik , który wykonał zadania z przynajmniej trzech różnych kategorii i zgromadził co najmniej 10 punktów zdobył dyplom , odznakę „ Złoty Kwant 2012” , a także mógł być zakwalifikowany do krajowego finału konkursu.

Do finału dostała się tylko jedna uczestniczka, a mianowicie Małgosia Krześniak. Została ona zaproszona na weekend do  Warszawy. Natomiast pozostali dostali nagrody, które zostały opisane powyżej.


              W konkursie wzięło udział 356 osób. Na znaczek i dyplom „Złoty Kwant” zasłużyło 327 osób, w tym każda z uczestniczek naszej szkoły. W grupie gimnazjalistów zaproszonych na finał zostało 41 uczniów i 19 nauczycieli, w tym Małgosia z opiekunką, panią Ewą Augustowską.

Finał odbył się 25 i 26 maja. Nasza uczestnika bardzo długo przygotowywała się do finału. Polegał on na tym, że uczestnik odpowiadał na pytania przed czterema niezależnie od siebie pracującymi komisjami. Komisje zadają pytania z takich dziedzin jak: doświadczenia, fizyka i sztuka, fizyka i literatura, nauczanie fizyki. Każda komisja przygotowywała pytania dla konkretnego uczestnika związane z jego pracą.

Jednak kategorie Doświadczenia należało przedstawić. Każdy z uczestników przywiózł do  Warszawy sprzęty, które były mu potrzebne do wykonania doświadczeń. Które ze zgłoszonych doświadczeń uczeń prezentował, dowiadywał się w dniu finału, tzn. że do każdego z doświadczeń musiał być przygotowany. Do hotelu „Sokrates”  można było przyjechać już w czwartek, Gosia z panią Ewą tak właśnie zrobiły. Postanowiły być razem w pokoju. W piątek miały zapewnione śniadanie w hotelu, po którym przeszły do budynku Uniwersytetu na Smyczkowej.

Od godziny 9 do godziny 13 trwał finał, uczestnicy prezentowali swoje prace i odpowiadali na pytania przed komisjami. Następnie wszyscy dostali obiad oraz były prezentowane pokazy planetarium firmy Astropark. Każdy partycypant otrzymał prowiant na kolację, następnie wszyscy wspólnie poszli na spacer z przewodnikiem po Starym i Nowym Mieście.

Następnego dnia po śniadaniu wszyscy przejechali autokarami na Hożą. Po rozpoczęciu Uroczystego Finału Konkursu były prezentowane najlepsze prace i najciekawsze doświadczenia. Spotkało nas wielkie wyróżnienie, gdyż nasza finalistka została wybrana do zaprezentowania doświadczenia (prezentowanych było tylko 10 doświadczeń! )  w ramach Pokazów Mistrzów w trakcie finału VI Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „ Poszukiwanie Talentów”.

Każde doświadczenie zostało nagrane i zostanie wykorzystane w edukacyjnym materiale audiowizualnym, który w postaci filmu zostanie udostępniony szkołom oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej konkursu.

Po zaprezentowaniu doświadczeń  nastąpił wykład dr Przemysława Olbratowskiego „ Reaktory jądrowe w przyszłości”. Następnie pokazywane były  przez UW ekscytujące doświadczenia z fizyki współczesnej.


Na koniec ogłoszono wyniki, wręczono nagrody dla młodzieży i nauczycieli. Nasza finalistka obroniła wszystkie swoje prace, aczkolwiek były osoby jeszcze bardziej wygadane i to właśnie one zostały laureatami, i to one pojadą w nagrodę na zagraniczną wycieczkę.

Finaliści otrzymali nagrody w formie wielu ciekawych książek związanych oczywiście z fizyką, pamięci flash o dość dużej pojemności oraz kalendarze ze wspólnym zdjęciem finalistów. Opiekunowie finalistów również dostali nagrody w formie książek oraz bardzo fajnych  toreb podręcznych. 

W czasie pobytu w  Warszawie koszty noclegów i wyżywienia pokrywali organizatorzy.

                                                                                                                                        Relację przygotowała Małgosia Krześniak

 

Wszyscy finaliści.

 

Podziękowanie dla p.Ewy Augustowskiej.
 
Gratulujemy Małgosi i p.Ewie Augustowskiej!

 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12