Piotr Hermanowicz

finalistą
 Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego
 

Zakończona została XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1921-1945. Od traktatu Ryskiego do Konferencji Poczdamskiej” i uroczyście zostały rozdane dyplomy i zaświadczenia dla  laureatów i finalistów. W tym gronie znalazł się Piotr Hermanowicz , uczeń klasy IIIb, który  uzyskał tytuł finalisty konkursu.

Etap szkolny odbył się jeszcze w styczniu, brało w nim udział troje uczniów: Karolina Kosiacka, Wiktoria Małachowska i Piotr Hermanowicz. Wszyscy zakwalifikowali się do kolejnego etapu. W przygotowaniach pomagał uczniom Pan Bogusław Cieślak, który m.in. pojechał z nimi do Muzeum Wojska Polskiego, gdzie można było zobaczyć egzemplarze broni, umundurowanie i wyposażenie żołnierzy różnych formacji z tamtego okresu.

 

Etap rejonowy w Radomiu zgromadził 140 uczestników ze wszystkich typów szkół w tym ok. 60 z gimnazjów. W obydwu etapach należało wykazać się wiedzą historyczną z zakresu podanego w tytule konkursu, jednak 25% pytań dotyczyło historii powszechnej. Było to konieczne, ponieważ konkurs „Losy żołnierza…” ma rangę konkursu przedmiotowego i jako taki, daje wszystkie uprawnienia jak np. zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej dla laureatów lub dodatkowe punkty (14) w rekrutacji do szkól średnich dla finalistów. Piotr zakwalifikował się do następnego etapu, jako jeden ze 108 jego uczestników z województwa mazowieckiego. Teraz nastąpił bardzo intensywny okres przygotowań. 

„Wiedziałem, że teraz będzie liczyła się specjalistyczna  i szczegółowa wiedza o broni, bitwach, formacjach wojskowych, życiorysy dowódców, dlatego przygotowywałem się bardzo solidnie. Zresztą historia, szczególnie II Wojna Światowa i wszystko, co dotyczy broni, są to rzeczy  wyjątkowo mnie interesujące, mogę powiedzieć, że uczyłem się z dużą przyjemnością. Korzystałem z takich książek jak „Barwa i broń”, „Dzieje Oręża”, „Żołnierze wyklęci”, „Hubal”, „Zarys dziejów Polski”, „ Powstanie Warszawskie” i kilka innych. ”

III Etap Wojewódzki odbył się 27 marca  w Klubie Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie, na terenie Cytadeli Warszawskiej. Piotr znalazł się w gronie ludzi jemu podobnych – mających sprecyzowane zainteresowania historyczne i militarne.

Konkurs „Losy żołnierza..”  z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród uczniów szkól podstawowych , gimnazjów i szkół średnich. Wymagania merytoryczne wobec uczestników stawia  organizator, którym jest Wojskowe Biuro Badań Historycznych MON. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Obrony Narodowej.

 

 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2008/2009