Eliminacje powiatowe
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Potrójny brąz dla Belska

Zakończyły się eliminacje powiatowe XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. W tegorocznej edycji w gronie najlepszych znalazło się aż troje uczestników z gminy Belsk Duży: Katarzyna Wrzosek, Grzegorz Żółcik i Damian Pawlak.

Eliminacje powiatowe konkursu odbyły się we wtorek, 15 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Grójcu. Jak co roku, głównym założeniem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz zasad postępowania w razie wystąpienia pożaru. Każdy z uczestników musiał także wykazać się obszerną wiedzą na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Tegoroczna edycja organizowana był w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W każdej grupie startowali laureaci eliminacji gminnych, łącznie 35 uczniów.

Etap po etapie

Kilka dni wcześniej, 10 marca na terenie gminy Belsk Duży odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. To pierwszy etap, który kwalifikował uczestników do kolejnego starcia –powiatowego. Najlepsi w poszczególnych kategoriach okazali się:

w kategorii szkoły podstawowe
Katarzyna Wrzosek - PSP Lewiczyn
Jakub Maciejczyk -PSP Belsk Duży
 
w kategorii gimnazja
Grzegorz Żółcik – Gimnazjum w Belsku Dużym
Klaudia Sobczak - Gimnazjum w Belsku Dużym


w kategorii szkoły ponadgimnazjalne
Damian Pawlak

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc zostali nagrodzeni dyplomami, a laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody. Upominki ufundował Zarząd Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej. Dodatkowo uczestnicy otrzymali słodycze od firmy Ferrero.

A przy drugi starciu zgodnie z regulaminem, eliminacje przeprowadzono w formie pisemnej i ustnej. Etapem pierwszym był test wiedzy pożarniczej, składający się z 30 pytań. Po podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach wiekowych, wybierano po trzech uczestników z największą liczbą punktów. Przechodzili oni do etapu ustnego, w którym losowali zestawy pytań. Odpowiedzi oceniała komisja konkursowa, w której skład weszli druhowie z KP PSP w Grójcu oraz z Oddziału Powiatowego ZOSP.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że aż trzy III miejsca powędrowały do gminy Belsk.
W gronie najlepszych znaleźli się:
Katarzyna Wrzosek (I grupa wiekowa - szkoły podstawowe),
Grzegorz Żółcik (II grupa wiekowa - gimnazja)
oraz Damian Pawlak (III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne).

Zwycięzcom gratulował komendant powiatowy PSP w Grójcu st. bryg. Jacek Wichowski, starosta grójecki Marek Ścisłowski, przewodniczący rady powiatu grójeckiego Michał Pruś, w-ce prezes zarządu powiatowego ZOSP RP druh Henryk Truszkowski, komendant gminny ZOSP RP gminy Belsk Duży druh Tomasz Jasiński, komendant gminno-miejski ZOSP RP gminy Grójec druh Sławomir Maroszek, komendant gminny ZOSP RP gminy Błędów druh Jacek Tołczyk oraz komendant gminny ZOSP RP gminy Mogielnica druh Jan Bilski.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

WOG  
www.belskduzy.pl
 
 
 
CAŁY TEKST I ZDJĘCIA ZOSTAŁY SKOPIOWANE
Z OFICJALNEJ STRONY URZĘDU GMINY BELSK DUŻY
www.belskduzy.pl
 
 
 

Strona tytułowa     Imprezy 2015/2016