Adrianna Zawiślak
wyróżniona w Konkursie Literackim
"Down obok mnie"

pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 
 23 listopada w sali widowiskowej Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
odbyło się uroczyste podsumowanie i ogłoszenie wyników konkursu literackiego
„Down obok mnie 2016”
skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.

W konkursie rywalizowały prace uczniów z 63 gimnazjów i 23 szkół ponadgimnazjalnych.

Podczas spotkania laureatom konkursu wręczone zostały dyplomy i nagrody.

ADRIANNA ZAWIŚLAK, UCZENNICA KL. IIA,
OTRZYMAŁA WYRÓŻNIENIE W KATEGORII GIMNAZJÓW.
ADA JAKO JEDYNA UCZESTNICZKA NAPISAŁA SCENARIUSZ SZTUKI.

ADRIANNA ZAWIŚLAK, "DOMINIK, TY DOWNIE"


Ada Zawiślak
 
Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dystrybuowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Patronat honorowy nad konkursem objął Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
 
 
Strona tytułowa   Imprezy 2016/2017