OGÓLNOPOLSKI INTERNETOWY

 KONKURS MATEMATYCZNY “MATMIX” 2017
Konkurs organizowany przez XL L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Warszawie we współpracy z firmą Aviva.
 
 
 

Jest to bezpłatny, ogólnodostępny, internetowy konkurs, którego zadaniem było rozpowszechnianie wiedzy matematycznej. Nakłaniał on uczestników do poszerzania swojej wiedzy i szukania informacji w różnych źródłach, ponieważ zadania wykraczały poza materiał podstawy programowej. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie wiekowe: I - szkoły podstawowe, II - gimnazja, III - szkoły ponadgimnazjalne.

 

Całość składała się z dwóch etapów. Etap pierwszy trwał od grudnia do marca i polegał na rozwiązywaniu zestawów zadań tekstowych (zestaw zawierał dwa takie zadania) i wprowadzaniu w internecie, na stronie matmix.pl, po wcześniejszym zalogowaniu, odpowiedzi. Jeżeli była poprawna dodawano punkty, natomiast jeżeli była błędna, punkty odejmowano.

 

Zadania wymagały dużej ilości czasu i skupienia. W sumie takich zestawów było dwanaście. Poziom trudności wzrastał wraz z każdym z nich.

Maksymalną ilość punktów jaką można było zdobyć na tym etapie to 40.

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu to: Kacper Lewandowski, Anna Balcerowicz, Katarzyna Kwiatkowska, Dominika Stańkowska, Patrycja Piekarek, Tobiasz Katana, Rafał Małachowski, Łukasz Wojdalski.

 

W naszej szkole aż sześcioro na ośmioro uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału uzyskało taki wynik. 

Finał odbył się 1 kwietnia 2017 r. w XL L.O. w Warszawie. Zaproszono 50 niestrudzonych uczniów z każdej kategorii. Wielu z nich pokonało dużą odległość, aby móc wziąć udział w drugim etapie. Finaliści w ciągu 60 minut rozwiązywali test składający się z 30 pytań, które miały trzy warianty odpowiedzi. Na każdą podaną możliwość należało odpowiedzieć “tak” lub “nie”. Za prawidłową odpowiedź uzyskiwano (+1 pkt.), za błędną (-1 pkt.), a za jej brak (0 pkt.) . Na przykład jeżeli uczeń zamalował wszystkie 90 wariantów z czego 45 było poprawnie zaznaczone i 45 błędnie osiągał wynik 0.

 

Uczniowie naszego gimnazjum uzyskali bardzo dobre wyniki.

 

Najlepsze z nich to wynik Kacpra Lewandowskiego (IIIB) -  50 pkt., Tobiasza Katany (IIB) - 36 pkt.,

Łukasza Wojdalskiego (IIA) - 35 pkt. i Anny Balcerowicz (IIIA) - 32 pkt. 

W dniu finału rodzice i nauczyciele uczestników mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach poprowadzonych przez panią dr Agnieszkę Hermę na temat: “Strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych”. Uczniowie po zakończeniu testu, w oczekiwaniu na wyniki mogli obejrzeć koncert uczniów LO oraz  włączyć się w zabawę z tangramem.

 

                                                                                                                                                Dominika Stańkowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa   Imprezy 2016/2017