Sukces Kacpra Lewandowskiego

    III miejsce w Polsce 
 
 

Organizatorami Konkursu Matematycznego Pangea

są Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnia Vistula.

Konkurs przeprowadzany jest w Niemczech, Polsce, Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach i na Węgrzech.  W Polsce jest  organizowany w dziewięciu kategoriach:

Szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6

Gimnazjum: klasy 1, 2, 3

Liceum: klasy 1, 2, 3

Konkurs jest dwuetapowy: etap szkolny koordynowany przez nauczycieli przedmiotu oraz etap finałowy, na który zapraszani są najlepsi uczniowie.

I etap konkursu odbył się 3.03.2017r przystąpiło do niego 13 785 uczniów z całej Polski.

Wśród 5000 gimnazjalistów było 35 uczniów Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym. Uczniowie mieli do rozwiązania 15 zadań w ciągu 45 minut. Zadania były bardzo trudne i znacznie wykraczające poza materiał programowy. Uczestnicy konkursu oprócz wiedzy musieli wykazać się szybkim tempem pracy ze względu na krótki czas trwania konkursu. Uczeń maksymalnie mógł uzyskać 30 punktów. Za udzielenie złej odpowiedzi  uczestnicy dostawali punkty ujemne. Prace uczniów zostały przesłane do organizatorów konkursu. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 914 uczniów z całej Polski wśród nich było 234 gimnazjalistów.

Wśród nich byli uczniowie naszej szkoły:

Kacper Lewandowski - klasa IIIB

Michał Krześniak        - klasa IIIC

Uczniów do konkursu przygotowała pani Agnieszka Kostrzewa.

Etap finałowy odbył się 10. 04.2017r. Uczniowie mieli do rozwiązania 30 zadań w ciągu 90 minut.

Na tym etapie także obowiązywały punkty ujemne za błędnie rozwiązane zadania.

24. 04.2017r organizatorzy ogłosili wyniki. Po dwudziestu najlepszych uczniów w każdej kategorii zostało laureatami konkursu. Każdy laureat zajął miejsce od pierwszego do dwudziestego w zależności od zdobytych punktów.

Okazało się, że uczeń naszej szkoły Kacper Lewandowski został laureatem konkursu i zajął III miejsce w Polsce.

Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 28.04.2017 r. w Warszawie.   

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości honorowych wśród których byli organizatorzy konkursu, władze Międzynarodowej Szkoły Meridian oraz Uczelni Vistula.

Po powitaniu laureatów oraz ich opiekunów nastąpiła  projekcja filmu o matematyce. Film pokazywał zastosowanie matematyki  w życiu codziennym. Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie konkursu, po czym nastąpiła ceremonia wręczenia nagród.

Na tę część wszyscy czekali z niecierpliwością. 

Wręczanie nagród rozpoczęło się od uczniów klas czwartych szkoły podstawowej, a zakończyło na uczniach trzeciej klasy liceum. Laureaci dostali dyplomy. Trzech najlepszych uczniów w danej kategorii zostało nagrodzonych bonusem pieniężnym. Pięciu losowo wybranych laureatów dostało rowery.

Nauczyciele, którzy zgłosili do konkursu największą liczbę uczniów, zostali nagrodzeni Mini Ipadami.

Wśród nagrodzonych znalazł się Kacper Lewandowski, który za zajęcie III miejsca otrzymał dyplom i bonus pieniężny.

Jest to ogromny sukces zwłaszcza, że w konkursie uczestniczyli uczniowie z całej Polski, z którymi należało się zmierzyć.

Serdecznie gratulujemy Kacprowi sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć.

 
                                                                                                   A.K.
https://pangea.edu.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strona tytułowa