Blanka Jendrzejczak 
finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego
"Poszukiwanie talentów".
 
Uczennica klasy IIId naszego gimnazjum,
B l a n k a   J e n d r z e j c z a k,
 
 
została finalistką IX Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego
"Poszukiwanie talentów".
 
Zawody finałowe odbyły się 29 i 30 maja 2017.
 
Blanka otrzymała nagrodę za pracę w dziedzinie "Fizyka i sztuka"
oraz cenne punkty, dzięki którym ma większe szanse
 dostać się do wymarzonej szkoły średniej.
 
 

Po raz kolejny, już czwarty nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Poszukiwanie Talentów”. Konkurs jest jedną z form rozbudzania zainteresowania fizyką dzieci i młodzieży oraz wyłonienia młodzieży wybitnie uzdolnionej w celu rozwijania i pogłębienia tych zainteresowań.  Głównym Organizatorem Konkursu Fizycznego jest Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne. Celem konkursu było zapoznanie ciekawej świata młodzieży z warsztatem pracy fizyków, wyłonienie grupy uczniów, którzy zostali zaproszeni do Warszawy na Wydział Fizyki na finał konkursu oraz laureatów, którzy wezmą udział w zagranicznej wycieczce edukacyjnej. Konkurs polega na wykonaniu różnych zadań w pięciu kategoriach (pisanie o fizyce i astronomii, doświadczenie, fizyka i sztuka, fizyka i fotografia oraz nauczanie fizyki) i zdobyciu za nie jak największej liczby punktów.

W naszym gimnazjum do konkursu przystąpiły trzy osoby: Maja Baranowska, uczennica p. Anety Oszczak, Aleksandra Wnuk i Blanka Jendrzejczak podopieczne p. Ewy Augustowskiej. Do finału awansowała Blanka Jendrzejczyk z klasy III d.

Tegoroczny finał odbywał się w nowym budynku Wydziału Fizyki przy ul. Pasteura w Warszawie w dniach 28.05 – 31.05.2017 r. W zmaganiach finałowych wzięło udział ponad 60 osób wyłonionych z grona 190 uczestników. Każdy odpowiadał przed czterema niezależnie od siebie pracującymi komisjami, które zadawały pytania z takich dziedzin jak: doświadczenia, fizyka i sztuka, fizyka i literatura, nauczanie fizyki. Każda komisja przygotowywała pytania dla konkretnego uczestnika,  związane z jego pracą. Każdy z finalistów musiał przywieźć do Warszawy pomoce potrzebne do wykonania doświadczeń wcześniej wskazanych przez komisję. Uczeń dowiadywał się o wyborze konkretnego doświadczenia w dniu finału.

Po raz kolejny uczennica naszego gimnazjum zaprezentowała się bardzo dobrze i otrzymała wyróżnienie w kategorii „ Fizyka i sztuka”

 Część oficjalna odbyła się w auli na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrody i dyplomy dla młodzieży i nauczycieli wręczał Dziekan i Prodziekan Wydziału Fizyki. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki: przyrządy do doświadczeń oraz pamiątkowe kalendarze. Nie można też zapomnieć o pięknych dyplomach i odznakach „Złoty Kwant”, które zostały specjalnie zaprojektowane na tą edycję.

                                                                                                                                                        Ewa Augustowska

 
 
 
 
 
 
Blance i jej opiekunce, pani Ewie Augustowskiej,
 serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
 
 
PRZY OKAZJI PUBLIKUJEMY
KONKURSOWE PRACE OLI WNUK I MAI BARANOWSKIEJ.
PRACE ZNALAZŁY SIĘ NA WYSTAWIE PREZENTOWANEJ
W TYGODNIU FINAŁOWYM NA WYDZIALE FIZYKI.
 
 
 
 
 https://talenty.wikispaces.com/Start
https://talenty.wikispaces.com/file/view/final_gim-2017.pdf/612214663/final_gim-2017.pdf
https://talenty.wikispaces.com/file/view/Program-finalu-IX-Konkursu-2017-05-15.pdf
 
 
Strona tytułowa