„Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak”

 

PAULA KWAPISZ

LAUREATKĄ KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO

pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

Dla uczczenia Roku Janusza Korczaka Mazowiecki Kurator Oświaty powołał dwa konkursy: „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak” dla gimnazjalistów oraz „Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci” dla uczniów szkół podstawowych. W obu konkursach mogli uczestniczyć uczniowie szkół województwa mazowieckiego.

Patronat honorowy nad konkursami objął Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Organizatorem obu konkursów był Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Wsparcia merytorycznego Organizatorom udzielał Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum” – Oddział Muzeum Historycznego Warszawy.

*

Konkurs był trzyetapowy: I etap (szkolny) – zgłosiło się czworo uczniów naszego gimnazjum :

Justyna Jasiorowska kl. III A, Paula Kwapisz kl. III A, Stefan Matyjas kl. III A, Tymoteusz Wójcik kl. III A

( etap szkolny polegał na wykonywaniu różnych zadań i quizów z 5 modułów na platformie e-learningowej Moodle)

*

Do etapu II (rejonowego) zakwalifikowali się:

Paula Kwapisz, Stefan Matyjas, Tymoteusz Wójcik

Etap rejonowy polegał na rozwiązaniu testu wiedzy z życia i twórczości Janusza Korczaka. Test został przeprowadzony w formie elektronicznej na platformie  Moodle. Nasi uczniowie byli oddelegowani do zespołu szkół w Lesznowoli, gdzie odbył się II etap konkursu.

*

III etap wojewódzki (finał)- zakwalifikowała się Paula Kwapisz.

III etap polegał na samodzielnym wykonaniu trzech prac konkursowych, które można było zatytułować słowami  Janusza Korczaka 

„Dzieci są  poetami i filozofami”.

Uczniowie przystępujący do III etapu Konkursu, których prace zostały ocenione  pozytywnie (tzn. spełniły wymogi formalne i uzyskały co najmniej 50% łącznej liczby punktów) uzyskali tytuł finalisty.

Laureatami zostali uczestnicy zawodów III etapu, których prace zostały ocenione na 100 lub więcej punktów (na 140 możliwych).

*

10 maja 2013r. opublikowano wyniki konkursu.

Uczennica naszego gimnazjum

Paula Kwapisz

uzyskała tytuł laureata.

*

Uczniami opiekowała się

p. Natalia Nowacka,

autorka powyższego sprawozdania.

p.Natalia Nowacka i Paula Kwapisz

 
 
 

 

Strona tytułowa