Agnieszka Kostrzewa
 
 
NAUCZYCIELKA MATEMATYKI
 
 
KIEROWNIK SZKOLNEGO SKLEPIKU
 
 
ORGANIZATORKA COROCZNEJ AKCJI "GÓRA GROSZA"
 
 
ORGANIZATORKA KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH
OXFORD (KAŻDEGO ROKU JESIENIĄ)
KANGUR (KAŻDEGO ROKU WIOSNĄ)
MATMIX (KONKURS INTERNETOWY)
 
ORGANIZATORKA ZBIÓRKI MAKULATURY
 
2013/2014
JESIEŃ  WIOSNA
2012/2013
  JESIEŃ   WIOSNA  PODSUMOWANIE
2011/2012
JESIEŃ   WIOSNA  PODSUMOWANIE
2010/2011
JESIEŃ  WIOSNA  PODSUMOWANIE
2009/2010
JESIEŃ   WIOSNA
2008/2009
JESIEŃ  WIOSNA
2007/2008
JESIEŃ 
 
 
INNE OSIĄGNIĘCIA
 
„Matematyka dla każdego”  - projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5.  (01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.)
 
"Długość okręgu i pole koła" - lekcja otwarta 24.02.2009
 
"Właściwości stożka" - lekcja otwarta 19.11.2013
 
"Wspominamy Stefana Banacha" - spektakl poświęcony wybitnemu polskiemu matematykowi  5.03.2013
 
 
AUTORKA ZBIORU ZADAŃ DLA GIMNAZJALISTÓW
 
>>> Zbiór zadań