Tomasz Fliszkiewicz odznaczony

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, z okazji XXXVI Zjazdu

 Związku Harcerstwa Polskiego odznaczył zasłużonych działaczy

Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

 

Jednym z wyróżnionych jest harcmistrz Tomasz Fliszkiewicz,

nauczyciel języka polskiego w naszym gimnazjum, wychowawca kl. IIc,

który z rąk Prezydenta RP otrzymał

Srebrny Krzyż Zasługi.

 

 

Panu Tomaszowi serdecznie gratulujemy!

 
 
 
 

Strona tytułowa       Imprezy 2009/2010