Agresja i przemoc,
jak mogę sobie z nimi radzić?
 
GODZINA WYCHOWAWCZA W KLASIE IID
Lekcja z udziałem Rady Pedagogicznej.

Prowadzący: Tomasz Fliszkiewicz

 
 
CELE LEKCJI
 
przybliżenie wiadomości na temat agresji  i przemocy,
podanie definicji pojęć „agresja”, „przemoc”,
zwrócenie uwagi na przyczyny powstawania przemocy i agresji,
wypracowanie reguł postępowania w przypadku zachowań agresywnych,
opanowanie i przezwyciężanie negatywnych uczuć,
rozumienie siebie i innych,
budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości.
 
REFLEKSJE
 

Gdy Mozart tworzył swoją nieśmiertelną muzykę, oczekiwał zapewne, że gościć ona będzie w salach koncertowych, w domach zamożnej arystokracji i w gmachach oper całego świata. Pewnie nawet przez myśl mu nie przeszło, że kilkaset lat później dźwięki jego utworów pomogą utrzymać w ryzach nadmierną energię gimnazjalnej młodzieży. A osobą, która wpadła na niecodzienny pomysł wykorzystania muzyki poważnej do gimnastyki śródlekcyjnej był nauczyciel języka polskiego, pan Tomasz Fliszkiewicz.

Poprowadzona przez niego lekcja otwarta (godzina wychowawcza) okazała się świetną lekcją instruktażową dla nauczycieli, jak w niebanalny i twórczy sposób wprowadzać swoich wychowanków w niełatwe zagadnienia związane z agresją i przemocą wśród młodzieży, a także jak rozładować nagromadzone w uczniach emocje.

Pan Fliszkiewicz umiejętnie prowokował wychowanków do ciekawej dyskusji, wprowadzał nowe zagadnienia za pomocą przypowieści, ilustrował swoje słowa slajdami, a za chwilę podrywał wszystkich z miejsc i uczył, jak w rytmie Mozarta tańczyć z talerzami.

Bogactwo materiału, doskonały kontakt z uczniami, a także talent i pasja prowadzącego sprawiły, że była to niezapomniana lekcja. 

                                                                                                                                             Ewa Pawełek

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia - Ilona Pawłowska

Strona tytułowa