Lekcja otwarta w klasie III A z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie

 
29.02.2012r.
 
Temat lekcji: Czas na reklamę.

Cele lekcji

Uczeń:

Ø     wyjaśnia pojęcia: reklama i slogan reklamowy,

Ø     odczytuje komunikat, jakim jest reklama,

Ø     rozpoznaje chwyty reklamowe,

Ø     zna techniki stosowane w reklamie,

Ø     odróżnia reklamę konsumpcyjną od społecznej,

Ø     zna środki wyrazu artystycznego reklamy,

Ø     dostrzega zalety i wady reklamy,

Ø     próbuje stworzyć własną reklamę.

Metody: dyskusja, analiza obrazu reklam telewizyjnych, wspólne podsumowanie

 

Pomoce: rozmaite nagrania na płycie bloków  reklamowych, słownik, plansza z wyjaśnieniem pochodzenia słowa „reklama”, plansza z wyrazami bliskoznacznymi do słowa „reklama”, plansza z myślą Marshalla McLuhana, historia reklamy, slogany reklamowe

* 

Dziękuję serdecznie Gronu Pedagogicznemu za poświęcony czas.

Dziękuję Klasie III A  za aktywność i wspaniałe zaprezentowanie się.  

 

                                                                     Małgorzata Domel

 
 

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12