Lekcja otwarta -

 wychowanie fizyczne w klasie IIIa i IIIb
 
Prowadzenie: p.Edyta Sańpruch
 
Tematem lekcji było doskonalenie elementów gier zespołowych
 (koszykówka, siatkówka).
 
Pani Edyta Sańpruch
Lekcję obserwowali członkowie Rady Pedagogicznej na czele z p.dyr. Janiną Pawełek.
Chłopcy zostali podzieleni na cztery zespoły.
Pani Sańpruch demonstrowała wszystkie ćwiczenia....
.... czasem z pomocą p.Konrada Sadowskiego
 
 
 
 
 
 
Na zakończenie pamiątkowe zdjęcie.
 
Zdjęcia: Tomasz Fliszkiewicz, Dorota Jaworska
 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2010/2011