Jeden cel - wsplny sukces.
Nasze Gimnazjum laureatem
XII edycji Konkursu zbi
rka makulatury.
 

23 czerwca 2016 r. Departament rodowiska Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie ogosi wyniki XII edycji Konkursu zbirka makulatury dla dzieci i modziey z przedszkoli, szk podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych z terenu wojewdztwa mazowieckiego.

Celem konkursu jest podnoszenie wiadomoci ekologicznej obejmujcej prawidowe postpowanie z odpadami. Podjta inicjatywa ma uwiadomi dzieciom i modziey, e kady czowiek swoim zachowaniem wpywa na rodowisko. Im wicej makulatury zbierzemy i przekaemy do powtrnego przetwarzania, tym wicej drzew zostanie dla nastpnych pokole. Konkurs czy w sobie kilka aspektw: poszanowanie zasobw natury, zainteresowanie odzyskiwaniem surowcw wtrnych oraz aspekt spoeczny. W zbieranie makulatury angauj si nauczyciele, uczniowie i ich rodziny oraz  okoliczne firmy. Wszystkim dzikujemy za wsparcie i zielone serce.

Konkurs od lat cieszy si du popularnoci wrd dzieci i modziey. Podczas trwania tegorocznej XII edycji Konkursu zbirka makulatury zebrano cznie 1 061 704, 19 kilogramw makulatury, co pozwoli uratowa przed wycink 12 hektarw lasw.

Laureaci Konkursu zostali wyonieni wg kryteriw okrelonych w Regulaminie XII edycji Konkursu zbirka makulatury, w nastpujcych kategoriach:

  Przedszkola, bez wzgldu na ilo dzieci uczszczajcych do przedszkola,

  Szkoy podstawowe z liczb uczniw do 100 uczniw,

  Szkoy podstawowe z liczb uczniw od 101 do 400 uczniw,

  Szkoy podstawowe z liczb uczniw powyej 400 uczniw,

  Gimnazja z liczb uczniw do 200 uczniw,

  Gimnazja z liczb uczniw od 201 do 400 uczniw,

  Gimnazja z liczb uczniw powyej 400 uczniw,

  Szkoy ponadgimnazjalne, bez wzgldu na ilo uczniw w szkole.

Wyoniono 24 laureatw Konkursu. Publiczne Gimnazjum im. ks. Z. J. Peszkowskiego w Belsku Duym zajo I miejsce w kategorii - gimnazja z liczb uczniw od 201 do 400 uczniw. Wszystkie nagrodzone szkoy otrzymay dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci zestawu XBOX 360, modelu demonstracyjnego ukadu sonecznego, modelu demonstracyjnego z chemii oraz filmw przyrodniczych. Nagrody zostay zakupione ze rodkw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Za zbirk w naszym Gimnazjum odpowiedzialne s: p. Agnieszka Kostrzewa, p. Magorzata Domel, p. Beata Hermanowicz.

                                                                                     Magorzata Domel

 
 
 
 
 
Strona tytuowa     Imprezy 2014/2015