Wyniki zbiórki

makulatury

14.03.2018r

1  Klasa IID - 653,43 kg

2  Klasa IIIC - 455,29 kg

3  Klasa IIID  - 335,26 kg

4  Klasa IIA  - 300,44 kg

5  Klasa IIIA  - 296,92 kg

6  Klasa IIB - 215,70 kg

7  Klasa IIIB - 185,00 kg

8  Klasa IIC - 131,72 kg

Sekretariat - 115,58 kg

 

     Razem - 2689,34kg

 
 
 
 
 
 
 
Zbiórkę przeprowadziły p. Agnieszka Kostrzewa, p. Beata Hermanowicz i p. Małgorzata Domel.
 
Zdjęcia - p. Małgorzata Domel