NAJLEPSI W WOJEWÓDZTWIE!
PODSUMOWANIE X EDYCJI
ZBIÓRKI MAKULATURY

W roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym przystąpiło do X edycji  Konkursu  - Zbiórka Makulatury. Konkurs organizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  w okresie od 1 grudnia 2013 do 31 marca 2014r.

W konkursie brały udział  przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne na terenie województwa mazowieckiego.

Podczas zbiórki makulatury rywalizowały ze sobą zespoły klasowe. Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i okolicznych firm udało się nam zebrać 53,810 kg , co daje nam na jednego ucznia 204 kg makulatury.

Podsumowanie wyników odbyło się 18 czerwca 2014 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  Rywalizacja była bardzo wyrównana.  Wyłoniono 23 laureatów w 8 kategoriach. W kategorii szkół gimnazjalnych od 201 do 400 uczniów Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym zostało po raz kolejny laureatem  zajmując I miejsce.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Pana Tomasza Krasowskiego (dyrektor Departamentu Środowiska). Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym - Adrian Czernek i Kacper Błoński - pod opieką p. Katarzyny Pecelt oraz p. Ilony Pawłowskiej otrzymali projektor multimedialny, aparat fotograficzny oraz model demonstracyjny wykorzystania energii wodnej i słonecznej. Nagrody zostały zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dodatkową atrakcją uroczystości były warsztaty ekologiczne o tematyce związanej z recyklingiem. Uczestnicy dowiedzieli się, jak daleko sięga historia segregacji odpadów, co to jest morfologia odpadów, jak należy właściwie je segregować i co się dzieje w środowisku, jeśli tego nie robimy. Spotkanie uatrakcyjnił quiz oraz doświadczenia prezentujące właściwości tworzyw sztucznych.

Dziękujemy Dyrekcji szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom oraz uczniom za okazaną pomoc i trud włożony w realizację wspólnego przedsięwzięcia.

W szczególności dziękujemy Adrianowi Czernkowi z klasy IIID, absolwentowi Emilowi Sobczakowi  oraz firmie „Vega” z Lekarcic i firmie ,,Anelbox” z Łodzi  za ogromne zaangażowanie w zbiórkę.

Za przeprowadzenie konkursu – zbiórka makulatury odpowiedzialne były panie Małgorzata Domel, Agnieszka Kostrzewa, Beata Hermanowicz, nauczycielki z Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - p.Ilona Pawłowska