Zbiórka makulatury
27 marca 2014

WYNIKI ZBIÓRKI

1  Klasa IID    -     13190,92 kg

2  Klasa IIID   -       6769,18 kg

3  Klasa IIA    -         957,30 kg

4  Klasa IA     -         742,08 kg

5  Klasa IIIA   -         430,92 kg

6  Klasa IIIC   -         412,70 kg

7  Klasa IIIB   -         284,10 kg

8  Klasa IIB    -         260,10 kg

9  Klasa IB     -         227,00 kg

10 Klasa IIC   -         101,14 kg

11 Klasa ID    -           85,62 kg

12 Klasa IC    -           78,80 kg

 

Łącznie uzbieraliśmy    23539,86kg

Wszystkim serdecznie dziękujemy w imieniu zielonych lasów i przyszłych pokoleń!

*

 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiórkę przeprowadziły p.Agnieszka Kostrzewa i p.Małgorzata Domel.
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska