Wyniki zbiórki makulatury

20 marca 2012r.

 

1. ID       - 12596,2 kg

2. IIIA    - 6398,09 kg

3. IID      - 807,70 kg

4. IIIB     - 746,12 kg

5. IIA      - 654,2 kg

6. IIB      - 290,1 kg

7. IA       - 225,92 kg

8. IIC      - 221,26 kg

9. IC       - 215,76 kg

10. IB     - 175,98 kg

11. IIIC  - 170,30 kg

12. IIID  - 76,32 kg

Biblioteka - 19,84 kg

 

RAZEM - 22597,79 kg

 
Zbiórkę przeprowadziły panie Agnieszka Kostrzewa i Małgorzata Domel.
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia - Dorota Jaworska

 

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12