Podsumowanie zbiórki makulatury

w roku szkolnym 2010/11.
 

W roku szkolnym 2010/2011 Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym przystąpiło do VII edycji  konkursu  - zbiórka makulatury - organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Przez cały czas trwania konkursu uczniowie wraz   z nauczycielami zbierali makulaturę .Zorganizowane zostały dwie duże zbiórki , w których rywalizowały ze sobą zespoły klasowe. Nawiązaliśmy kontakt z firmą  „Jarper” , która  na bieżąco odbierała od nas zebraną makulaturę .W naszą akcję zaangażowali się także rodzice oraz okoliczne firmy , które przekazywały na rzecz szkoły  makulaturę .Dzięki temu udało nam się zebrać  33212,27 kilogramów.   Szkoła zajęła II miejsce  w kategorii gimnazjów z liczbą uczniów od 201 do 400. Uroczyste podsumowanie  z naszym udziałem odbyło się 15 czerwca 2011 r. w Muzeum Archeologicznym   w  Warszawie. 

W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 43 tysiące przedszkolaków i uczniów z 337 placówek oświatowych. W sumie zebrano 1 306 044,13 kg makulatury. Nagrody laureatom wręczyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.  Spośród 337 szkół i przedszkoli, które zgłosiły się do konkursu, wyłonionych zostało 24 laureatów. Każdy z nich otrzymał dyplom oraz projektory multimedialne, książki, zestawy edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Organizatorzy zbiórki  dziękują wszystkim uczniom, nauczycielom , rodzicom i firmom a zwłaszcza firmie „Anelbox” i  „Polfrut” za wkład i zaangażowanie, dzięki czemu  szkoła po raz kolejny  osiągnęła sukces .

                                                                                                                                                        Agnieszka Kostrzewa

 

 

Strona tytułowa       Imprezy 2010/2011